Inovativni pristupi prikupljanju sredstava

Lokacije
Udruga za razvoj civilnog društva Smart
Ljudevita Posavskog 2/IV
10000 Zagreb
Tel: 01/4655-201
Fax: 01/4655-201
Blaža Polića 2/IV
51000 Rijeka
Tel: 051/332-750
Fax: 051/320-792
Priručnik prikazuje cjelokupan proces prikupljanja sredstava, od prve ideje i svih elemenata o kojim treba voditi računa prilikom prikupljanja sredstava do praćenja uspješnosti.

Ujedno, priručnik da je smjernice organizacijama za pojedine pristupe prikupljanju sredstava, uključujući prikupljanje sredstava od pojedinaca, poslovnog sektora, prikupljanje sredstava korištenjem novih tehnologija te su u njemu predstavljeni različiti primjeri iz hrvatske prakse.