Kako unaprijediti volontiranje?

Lokacije
Udruga za razvoj civilnog društva Smart
Ljudevita Posavskog 2/IV
10000 Zagreb
Tel: 01/4655-201
Fax: 01/4655-201
Blaža Polića 2/IV
51000 Rijeka
Tel: 051/332-750
Fax: 051/320-792
Preporuke temeljene na istraživanju.

Polaznu osnovu za definiranje preporuka za unaprjeđenje volontiranja čine ključni nalazi provedenog istraživanja o uključenosi građana u civilne inicijative u zajednici kroz volonterski rad na području Primorsko-goranske županije u 2006. godini.