BLENDED – ITIL v3 Foundation

Lokacije
ITSM Partner d.o.o
Antunovac 8d
10000 Zagreb
Tel: 01/549-280
ITIL v3 Foundation seminar daje pregled bitnih principa i izazova IT Service Managementa bazirano na preporukama ITIL v3.

Seminar je koristan za sve IT stručnjake, a naročito one odgovorne za planiranje, uspostavu, provedbu, nadzor i upravljanje IT uslugama.

Seminar je osmišljen u skladu s zahtjevima APMG (službeni akrediter za ITIL) i njime se stiču znanja potrebna za certifikat ITIL v3 IT Service Management Foundation, koji donosi 2 boda na putu prema ITIL Expert-u, a koji je i nezaobilazan uvjet za sve daljnje certifikate u području ITIL-a/ITSM-a.

 • Seminar je namjenjen: svima u IT-u
 • Pretpostavke: osnovno znanje o IT-u i procesima u IT-u, engleski jezik
 • Ispit: 1 sat, zatvorena knjiga, 40 multiple-choice pitanja, za prolaz potrebno 65%, engleski jezik
 • Certifikat: Da.
 • Jezik: hrvatski (literatura je na engleskom jeziku)
Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: da
 • Uvjerenje: ne
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne