BLENDED - ITILv2/v3 Foundation Bridge

Lokacije
ITSM Partner d.o.o
Antunovac 8d
10000 Zagreb
Tel: 01/549-280
U Blended edukacijskoj ponudi nudimo mogućnost e-learninga nadopunjenog specijaliziranom jednokratnom dvodnevnom radionicom na kojoj polaznici kroz Case study bazirane zadatke utvrđuju naučeno te se pod vodstvom stručnog trenera pripremaju za način ispitivanja certifikacijskog ispita.

Seminar omogućava nosiocima ITIL Foundation v2 certifikata da nakon odslušanog jednodnevnog seminara te položenog ispita dobiju certifikat ITIL Foundation v3. Sam seminar daje uvidu u ITIL v3 životni ciklus usluga i načine na koje ovaj pristup podržava poslovne funkcije tvrtke.

Tijekom seminara objašnjava se pet osnovnih stupnjeva životnog ciklusa usluge, ključni koncepti i terminologija te se upoznaje s osnovnim funkcijama i procesima. Naglašene će biti nove, ITIL v3, definicija te bitne razlike u odnosu na ITIL v2.

Pretpostavke: ITIL v2 Foundation certifikat ili ekvivalentno znanje, poznavanje ITIL v3 terminologije, procesa i funkcija.

Ispit: 30 min, zatvorena knjiga, 20 multiple-choice pitanja, za prolaz potrebno 65% (13 od 20 pitanja), engleski jezik

Seminar je namjenjen: nosiocima ITIL V2 Foundations certifikata ili svima onima s ekvivalentnim znanjem o ITIL v2 terminologiji i procesima. (Napomena: Foundation v2 certifikat je nužan za one koji na kraju seminara žele pristupiti certifikacijskom ispitu)

Certifikat: Da

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: da
  • Uvjerenje: ne
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne