BLENDED - ITILv2/v3 Service Manager Bridge

Lokacije
ITSM Partner d.o.o
Antunovac 8d
10000 Zagreb
Tel: 01/549-280
ITILv2/v3 Service Manager Bridge je seminar ITIL v3 certifikacijske sheme kojim dolazite do titule ITIL Expert.

Tom titulom dokazujete posjedovanje znanja potrebnog za vođenje cijelog IT odjela u skladu s najboljim preporukama ITIL-a. Seminar kandidatima pojašnjava koncepte koji se nalaze u ITIL-u verziji 3, s naglaskom na novim i/ili promjenjenima u odnosu na prijašnje verzije. Produbljuje se i znanje o strategji, management-u, organizaciji, implementaciji, rizicima i metrikama IT poslovnih procesa u skladu s ITIL preporukama. U seminaru se izmjenjuju teoretski dio, te zadaci namjeni pojedinačnom ili timskom izvršavanju. Seminar završava dvodnevnom radionicom na kojoj polaznici utvrđuju naučeno te se pod vodstvom stručnog trenera pripremaju za način ispitivanja certifikacijskog ispita.

Seminar je osmišljen u skladu s zahtjevima APMG (službeni akrediter za ITIL) i polaganje pripadnog ispita donosi titulu ITIL Expert.

Seminar je namijenjen...
Seminar je namijenjen svim nosiociocima certifikata ITIL v2 Service Manager, a koji bi se htjeli unaprijediti na aktualni status ITIL Expert-a.

Sadržaj seminara

 • Service Management u praksi
 • Service Lifecycle
 • Ključni principi i modeli
 • Generički koncepti i definicije
 • Procesi
 • Uloge i organizacija
 • Funkcije
 • Tehnologija i arhitekture
 • Implementacija

Preduvjeti

 • ITIL v2 Service Manager certifikat
 • Znanje engleskog jezika
 • Iako nije uvjet, poželjno je da kandidati imaju bar dvije godine radnog iskustva u IT-u.

Certifikacijski ispit

 • Ispit: Ispit se sastoji od 8 kompleksnih multiple-choice pitanja baziranih na Case Study-u. Vrijeme predviđeno za riješavanje ispita je 90min odnosno 120 min i korištenje riječnika ako engleski nije materinji jezik. Nije dopušteno korištenje i konzultiranje literature. Za prolaz je potrebno minimalno 70%.
 • Certifikat i bodovi: Kandidati koji uspješno polože certifikacijski ispit dobivaju međunarodno priznatu titulu ITIL Expert.
Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: da
 • Uvjerenje: ne
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne