Jezični consulting

Lokacije
Lingua Grupa d.o.o.
Mihanovićeva 20
10000 Zagreb
Tel: 01/4576-666, 01/4576-399
Fax: 01/4576-450
Lingua grupa vam pomaže u jezičnom planiranju: poslovnog putovanja, poslovnog sastanka, poslovnog razgovora

Ciljevi:

  • osnažiti vas u jezičnoj samostalnosti
  • postići jezičnu sigurnost u poslovnoj komunikaciji
  • postići jezičnu samoinicijativu
  • upoznati se s običajima i kulturom strane zemlje

Trajanje specijalnih programa dogovara se ovisno o vašim potrebama