Prevođenje

Lokacije
Lingua Grupa d.o.o.
Mihanovićeva 20
10000 Zagreb
Tel: 01/4576-666, 01/4576-399
Fax: 01/4576-450
Prevodilački tim Lingua Grupe uspješno odgovara na vaše potrebe prevođenja sa stranog jezika na hrvatski jezik, te s hrvatskog jezika na strane jezike.

Prevođenje:

  • pisanih dokumenata
  • pisanih tekstova
  • konsekutivno prevođenje (sastanaka, radionica, seminara)