Prevođenje

Lokacije
Angla
Vlaška 131/I
10000 Zagreb
Tel: 01/4664-199
Fax: 01/4664-199
Pružamo usluge prevođenja pri čemu izraziti naglasak stavljamo na kvalitetu i točnost prijevoda, koji mora biti napravljen 'u duhu' jezika na koji se prevodi, te mora biti precizan u jeziku struke, poštivanje dogovorenih vremenskih rokova i čuvanje službene i poslovne tajne u dostavljenim tekstovima.

Tekstovi za prijevod se dostavljaju na papiru u jednom primjerku, disketi, e-mailom ili faxom.

Pisani prijevodi obračunavaju se prema broju autorskih kartica. Autorsku karticu čini 1500 znakova s razmacima.

Ukupan broj znakova (dobiven računalom) podijeli se s 1500 i na taj način se računa broj autorskih kartica i služi za obračun.

Najmanja obračunska jedinica je jedna kartica.