Akademija trenerskih vještina

Lokacije
EducaMix d.o.o.
23000 Zadar
51000 Rijeka
Tel: 051/511-100, 091/1511-100, 098/797-179
Fax: 051/511-101
31000 Osijek
10000 Zagreb
Tel: 01/3883-114, 091/3883-114
Fax: 01/3883-115
Program usavršavanja trenerskih vještina, znanja i tehnika

Treneri: Linda Bakotić, Jasmina Lukačević, Marija Pavkov i Sandra Šipka

Akademija je namijenjena:

 • profesionalcima koji sudjeluju u prijenosu znanja: poslovnim ljudima, HR menadžerima, profesorima, trenerima, ali i zaposlenima u nevladinim organizacijama te volonterima
 • svima koji kroz grupni rad žele osloboditi svoje potencijale radi poboljšanja uspješnosti u poslovnom i privatnom životu

Razlozi za upis:

 • sinteza multidisciplinarnih vještina i znanja
 • orijentacija na praksu
 • sudjelovanje stručnjaka s dokazanim rezultatima u praksi
 • usvajanje alata primjenjivih u svim poslovima
 • program utemeljen na principima aktivnog sudjelovanja i razmjeni iskustava
 • osposobljavanje za samostalan individualni i grupni rad
 • praćenje napredovanja polaznika tijekom rada
 • više od 80 školskih sati interaktivne nastave

Ciljevi akademije:

 • osposobljavanje trenera za prijenos internih znanja i vještina
 • osposobljavanje za učinkovito planiranje treninga sukladno potrebama polaznika
 • stjecanje moderatorskih vještina potrebnih za kvalitetno vođenje sastanaka, moderaciju radionica i interaktivnih treninga
 • priprema za samostalni trenerski rad / planiranje daljnjih aktivnosti

Način rada:

 • kao rezultat dugogodišnjeg iskustva u prenošenju znanja, Educamix treneri vode vas kroz 7 međusobno povezanih modula i, uz puno praktičnog grupnog i individualnog rada, osiguravaju vam da stečena znanja odmah možete primjenjivati, čak i ako su ovo prve radionice na kojima sudjelujete

Broj polaznika: 8-10
Broj školskih sati: 82

Rezultati koje ćete postići:

 • jasna vizija zahtjeva koji se postavljaju pred trenera i čimbenika koji imaju utjecaj na rad trenera
 • usvojena znanja o procesima, dinamici i drugim aspektima rada s malim grupama
 • vještina analize potreba, pripreme i strukture sadržaja, organizacije i provođenja različitih oblika treninga upotrebom najmodernijih tehnika prenošenja znanja
 • sposobnost provođenja sadržajnih, zanimljivih i motivirajućih treninga u bilo kojem području

Koristi za kompaniju:

 • ovaj program omogućava motiviranje djelatnika pružajući im priliku za dodatno usavršavanje
 • sustavom internog trenerstva specijalistička znanja kompanije se učinkovito i kontinuirano prenose na ostale zaposlenike uz izuzetno niske troškove

7 KORAKA DO SAMOSTALNOG RADA

1. MODUL
MOTIVACIJSKI DAN I POSTAVLJANJE OKVIRA ZA PODUČAVANJE

trajanje 1 dan (6 školskih sati)
petak, 11. ožujka (od 15:00 do 20:00h)

 • upoznavanje s trenerom i programom
 • povezivanje polaznika
 • homogenizacija grupe
 • principi rada sa grupom
 • definiranje polazišne točke i željenih ishoda

2. MODUL
KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE I RAD NA SEBI

trajanje 1 dan (8 školskih sati)
subota, 12. ožujka (od 09:00 do 16:00h)

 • verbalna i neverbalna komunikacija
 • motivacijske vještine
 • emocionalna i socijalna inteligencija

3. MODUL
TRENERSKE VJEŠTINE

trajanje 1 dan (6 školskih sati)
petak, 25. ožujka (od 15:00 do 20:00h)

 • osnovne pretpostavke uspješnog treniranja i podučavanja
 • upoznavanje s osnovama rada u radionici
 • aktivnosti i tehnike rada u radionici

USVAJANJE NOVIH ZNANJA I VJEŠTINA
trajanje 1 dan (8 školskih sati)
subota, 26. ožujka (od 09:00 do 16:00h)

 • andragoški pristup (kako i zašto uče odrasli)
 • unutarnja i vanjska motivacija za učenjem
 • učenje i poučavanje odraslih
 • umijeće prijenosa znanja
 • definiranje ciljeva i ishoda učenja i poučavanja
 • mentalne mape – učinkovita tehnika za samostalno učenje te strukturiranje i planiranje treninga

4. MODUL
METODOLOGIJA TRENINGA

trajanje 2 dana (12 školskih sati)
petak, 1. travnja (od 15:00 do 20:00h)
subota, 2. travnja (od 09:00 do 15:00h)

 • struktura radionice
 • faze razvoja grupe
 • grupna dinamika – faze u razvoju grupe
 • osnovne metode i tehnike rada s grupom

5. MODUL
PREZENTACIJSKE VJEŠTINE

trajanje 1 dan (6 školskih sati)
petak, 15. travnja (od 15:00 do 20:00h)

 • individualno utvrđivanje statusa retoričkih i prezentacijskih vještina
 • neverbalni znakovi i spaciocepcija
 • trema
 • vježbe za postavljanje glasa i dikcije
 • prezentacijske vještine

6. MODUL
MODERATORSKE VJEŠTINE

trajanje 1 dan (8 školskih sati)
subota, 16. travnja (od 09:00 do 16:00h)

 • osnovne moderatorske metode i tehnike
 • struktura i dizajniranje treninga
 • praćenje uspješnosti treninga (monitoring i evaluacija)
 • trener kao moderator (sličnosti, razlike, preklapanja)
 • moderacija izlaznih rezultata i drugih ishoda treninga

7. MODUL
PRAKTIČNE VJEŠTINE

trajanje 4 dana (28 školska sata)
petak, 6. svibnja (od 15:00 do 20:00h)
subota, 7. svibnja (od 09:00 do 16:00h)
petak, 27. svibnja (od 15:00 do 20:00h)
subota, 28. svibnja (od 09:00 do 16:00h)

 • prezentacija radionica polaznika na izabranu temu
 • povratna informacija o radionicama
 • certifikacija
   
Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: da
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne