ECDL Osnovni

Lokacije
ACT Plavec d.o.o.
Kratka 4
42000 Varaždin
Tel: 042/300-800
Fax: 042/300-601
ECDL diploma je međunarodno priznata norma informatičke pismenosti, koja jamči poznavanje rada na računalu i potrebne korisničke vještine.

Sadržaj obuhvaća edukaciju za svih sedam ECDL modula:

 • Modul 1 - Osnovni koncepti informacijske tehnologije
 • Modul 2 - Korištenje računala i upravljanje datotekama
 • Modul 3 - Obrada teksta
 • Modul 4 - Tablične kalkulacije
 • Modul 5 - Baze podataka
 • Modul 6 - Prezentacije
 • Modul 7 - Informacije i komunikacija

Modul 1 - Osnovni pojmovi informacijske tehnologije

Od kandidata se traži poznavanje osnove fizičke građe osobnih računala i razumijevanje osnovnih pojmova informacijske tehnologije kao što su pohrana i pamćenje podataka, značaj uporabe računalnih aplikacija za društvo i korištenje informacijskih mreža u računalstvu.
Kandidat treba uvidjeti (razumjeti) kako se IT sustavi koriste u svakodnevnim situacijama te kako osobna računala mogu utjecati na zdravlje.
Kandidat treba poznavati sigurnosne i pravne aspekte korištenja računala.

Modul 2 - Korištenje računala i upravljanje datotekama

Od kandidata se traži da dokaže znanje i kompetenciju u korištenju osnovnih funkcija osobnog računala i njegovog operativnog sustava.
Kandidat treba efikasno djelovati unutar radne površine (desktop). Treba biti sposoban upravljati i organizirati datoteke i direktorije (mape, foldere) te znati kako kopirati, premještati i brisati datoteke i direktorije (mape, foldere).
Kandidat treba dokazati da se snalazi u radu sa ikonama i prozorima unutar radne površine.
Kandidat treba dokazati da zna koristiti funkciju pretraživanja, jednostavnih alata za uređivanje riječi – teksta i ispis koji su dostupni unutar operativnog sustava.

Modul 3 - Obrada teksta

Od kandidata se traži da dokaže znanje i sposobnost za korištenje aplikacija za obradu teksta na osobnom računalu.
Treba razumjeti i biti sposoban izvršiti osnovne operacije povezane sa kreiranjem, formatiranjem i pripremom dokumenta (dopisa) za distribuciju.
Kandidat treba dokazati da može koristiti napredne mogućnosti u aplikacijama za obradu teksta kao što su kreiranje tablica, korištenje slika i crteža unutar dokumenta, umetanje objekata i korištenje alata za skupna pisma.

Modul 4 - Tablične kalkulacije

Od kandidata se traži da dokaže razumijevanje osnova tabličnih kalkulatora i sposobnost korištenja aplikacija za tablične kalkulacije na osobnom računalu.
Treba razumjeti i biti sposoban izvršiti osnovne operacije povezane sa kreiranjem, formatiranjem i korištenjem tabličnog kalkulatora.
Kandidat treba biti sposoban izvršiti standardne matematičke i logičke operacije korištenjem osnovnih formula i funkcija.
Kandidat treba demonstrirati kompetentnost u korištenju naprednih mogućnosti tabličnih kalkulatora kao što su uvoz objekata i kreiranje dijagrama i grafikona.

Modul 5 - Baze podataka

Od kandidata se traži da dokaže razumijevanje osnovnih pojmova baza podataka i demonstraciju sposobnosti korištenja baza podataka na osobnom računalu.
Modul je podijeljen u dva dijela: prvi dio testira sposobnost kandidata da dizajnira i planira jednostavnu bazu podataka koristeći standardnu aplikaciju za baze podataka; drugi dio traži od kandidata da dokaže sposobnost dobivanja informacija iz postojeće baze podataka koristeći upite, alate za selektiranje i sortiranje raspoložive u aplikaciji.
Kandidat treba biti sposoban kreirati i modificirati izvještaje.

Modul 6 - Prezentacije

Od kandidata se traži da dokaže sposobnost za korištenje prezentacijskih alata na osobnom računalu.
Kandidat treba dokazati sposobnost za izvršenje osnovnih operacija kao što su kreiranje, formatiranje i priprema prezentacije za distribuciju i prikaz.
Kandidat treba dokazati sposobnost kreiranja prezentacija za različitu ciljanu publiku i različite situacije.
Kandidat treba demonstrirati sposobnost korištenja osnovnih operacija sa slikama i grafikonima te različite prezentacijske efekte.

Modul 7 - Informacije i komunikacije

Modul je podijeljen u dva dijela. U prvom dijelu, Informacije, od kandidata se traži da dokaže da je sposoban izvršiti osnovna pretraživanja WEB-a koristeći preglednik i dostupne alate za pretraživanje, zabilježiti rezultate pretraživanja, ispisati WEB stranice i izvještaje pretraživanja.
U drugom dijelu, Komunikacije, od kandidata se traži da dokaže sposobnost korištenja aplikacija elektronske pošte za slanje i primanje poruka, dodavanje dokumenata ili datoteka porukama te organiziranje i upravljanje direktorijima (mapama, folderima) unutar aplikacija za elektronsku poštu.

Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: da
 • Uvjerenje: ne
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne