Besplatni DEMO seminari

Lokacije
Algebra d.o.o.
Maksimirska 58a
10000 Zagreb
Slavićeva 15
21000 Split
Špire Brusine 16/2
23000 Zadar
Adama Reisnera 74
31000 Osijek
E-learning sustav tretira polaznika kao rješavača problema, prikazuje simulirane, stvarne situacije, čineći edukaciju poticajnom i interaktivnom, omogućava polazniku smislenu procjenu znanja i testiranje (ulazno i izlazno), omogućava polazniku da dobije pravovremenu pomoć mentora, dopušta polaznicima da surađuju međusobno i sa stručnjacima, prati korisnikov napredak i njegova dostignuća.

Cilj:
Upoznati polaznike s e-learningom i mogućnostima učenja pomoću interaktivnih Algebra sadržaja. Prezentirati pojedine dijelove kompletnih e-learning seminara.

Sadržaj seminara:

Svaki besplatni demo seminar omogućuje uvid u dio nastavnog sadržaja kompletnog seminara. Dostupni demo seminari su:

 • Internet komunikacije (e-mail) - Microsoft(R) Outlook,
 • Izrada animacija za web - Macromedia(R) Flash,
 • Izrada tabličnih proračuna - Microsoft(R) Excel,
 • Osnove informacijske tehnologije,
 • Poslovna organizacija i komunikacije - Microsoft(R) Outlook,
 • Poslovna primjena programa Microsoft(R) Word.

Svaki od navedenih seminara traje oko 20-30 minuta. Uputa za korištenje e-learning edukacijskog sustava te anketa također su uvijek dostupni, besplatni sadržaj.

Predznanje:
P01: Osnove PC računala i MS Windows

Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: ne
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne