Edunova - informatika i management

Još u doba Francisa Bacona znanje je bilo moć. Sada, u 21. stoljeću znanje je postalo glavno mjerilo modernog društva, najviši kriterij i glavni uvjet uspješnosti.

Predavači

Edunova sa kvalitetom želi postaviti nove standarde edukacije odraslih. Škola ima stručne predavače dokazane u specijalističkim oblastima sa dugogodišnjim praktičnim iskustvom. Metodologija nastave bazira se na primjeni kvalitetnog iskustvenog znanja.

Učionice

Polaznicima Edunove omogućavamo kontinuiranu suradnju na njihovim projektima da bi samostalno mogli ostvariti željene ciljeve.
Edunova raspolaže ergonomski opremljenim prostorom za nastavu u centru grada. Učionice su opremljene najmodernijim nastavnim pomagalima koja su sukladna sa trenutnim ekološkim normama. Oprema koju koristimo dobila je nagradu za tehnološku inovaciju.

Cilj Edunove

Polaznicima Edunove omogućavamo kontinuiranu suradnju na njihovim projektima da bi samostalno mogli ostvariti željene ciljeve.