Tečajevi - Edunova - informatika i manageme...
Ukupno: 7
Lokacija:
Trajanje:
110 sati
Cilj programa je zadržavanje kvalitetnog imagea banke, kvalitetna komunikacija, sprječavanje nepravilnosti u poslovanju i poštivanje propisa. Tijekom edukacije polaznici će koristiti napredne tehnike managementa, marketinga i prodaje.
Lokacija:
Trajanje:
110 sati
Edukacija za Financijskog managera korisna je za uspješno praćenje poslovanja poduzeća i donošenje kvalitetnih poslovnih odluka.
Lokacija:
Trajanje:
110 sati
Edukacijom za Managera marketinga doći ćete do kreativnih odgovora za efikasno korištenje ljudskih i materijalnih resursa.
Lokacija:
Trajanje:
110 sati
Tijekom nastavnog plana i programa polaznici će proći prodajne treninge kao i trening vođenja prodajnog tima.
Lokacija:
Trajanje:
100 sati
Cilj obrazovanja je da po uspješnom završetku usavršavanja polaznik ima kompetenciju posebno specijaliziranu u području upravljanja ljudskim faktorom, odnosima s javnošću i strategijskog menadžmenta, te sve uvjete za samostalni, profesionalni i osobni razvoj i rad u turizmu.
Lokacija:
Trajanje:
110 sati
Edukacijom za Marketing dizajnera doći ćete do kreativnih odgovora za efikasno korištenje vašeg osobnog potencijala.
Lokacija:
Trajanje:
20 sati
Primjena Modela univerzalne izvrsnosti - MUI
Tražilica - upišite pojam koji tražite:
In-house:    Traži

Edukacija i savjetovanje trebalo bi biti prisutno i važno svima onima koji uvijek žele biti korak ispred konkurencije. Cilj nam je klijenta uvesti u svijet ICT-a te unaprijediti i usavršiti njegovo poslovanje na internetu.

Uslugama savjetovanja nastojimo pomoći u izradi najboljeg koncepta za web projekt i pomoći oko informatičke edukacije.

Pregled seminara:

- Online oglašavanje
- Online media planiranje
- Internet (online) prodaja
- SEO edukacija