In Optimum

Kategorije
Kontakt podaci
In Optimum sistem d.o.o.
Kostelska 4
10000 Zagreb
Tel: 01/3013-579, 01/3013-582, 098/379-801
Fax: 01/3013-580
Moderno doba današnjice obilježava rapidni porast tržišta koji uvjetuje enormna akceleracija informacija te konstantna borba za opstanak, utjecaj i moć. To stvara velike konstantne promjene konstrukcija realnosti koje su vrlo često u međusobnom sukobu.

Vremena su postala teška te da bi čovjek u njima opstao i mogao zadržati svoj integritet, mora konstantno donositi kompleksne ali ispravne odluke. Taj zahtjev, koji moderno doba stavlja pred čovjeka uzrokuje zbunjenost i veliki stres.

Nestabilnost je osnovni atribut današnjice koji stvara kaos u cijelom svijetu i u životu svakog čovjeka. Naši životi su konstantno na udaru tih promjena.
Opstanak i očuvanje svojeg integriteta koji vodi ka ostvarenju temeljnog prava čovjeka; da bude, da čini i da ima ono što želi, je umijeće ostvariti u ovakvim okolnostima. Prije, to se ostvarivalo ratovima i oružjem, no, takav način pripada prošlosti. Došlo je novo doba.

Da bi čovjek današnjice mogao opstati te suvereno upravljati svim segmentima svojeg života koji je pod udarom konstantnih mijena, potrebno mu je znanje. Osnovni uvjet opstanka i života po mjeri čovjeka je znanje. Suvremenici današnjeg vremena to i potvrđuju te doba u koje smo ušli nazivaju era znanja. Znanje je osnovna moć društva današnjice, ali i osnova opstanka individue, grupe i sustava, sada i u budućnosti.

ZNANJE JE OSNOVA OPSTANKA

Posjedovanje znanja te biti otvoren prema znanju je velika dobrobit koja omogućuje opstanak, očuvanje integriteta i ostvarenja temeljnog prava čovjeka. Neznanje, odnosno ignoriranje znanja sve to onemogućuje te pojedinci i kolektiv koji će to činiti suočit će se s nesagledivim i vrlo bolnim posljedicama. To je realnost današnjeg života.

Postoje različite vrste znanja koje su čovjeku potrebne da bi ostvario dobrobit. No, postoji znanje koje je bazično i koje omogućava prihvaćanje te primjenu svih ostalih znanja ... to je znanje o vlastitim mogućnostima te o njihovoj primjeni i razvoju.

Današnja znanost je dala odgovore na mnoga pitanja i daleko je došla u saznanjima o čovjekovim stvarnim mogućnostima.

Dokazano je da je sve ono što radimo, mislimo, osjećamo i živimo povezano i ovisno o procesima koji se odvijaju u našem mozgu.

(NE)MOGUĆNOSTI

Zanimljivo je otkriće da delfini imaju isti neuronski kapacitet mozga kao i čovjek. Delfini taj kapacitet koriste 100 posto. Također je otkriveno da sve vrste koriste potpuni kapacitet svojeg mozga osim čovjeka.

Dokazano je da većina ljudi koristi samo 10 do 20 posto svojih kapaciteta mozga. Jedna od zakonitosti funkcioniranja mozga je "iskoristi ili izgubi". Većina ljudi svakodnevno gubi preko 100.000 moždanih stanica zato jer ih uopće ne koristi ili ih koristi na krivi način. Osnovni razlog je gubitak kontakta sa vlastitom prirodom.

Čovjek je zaboravio da ima nešto što samo njegova vrsta na ovom planetu posjeduje, slobodnu volju.

Nizak nivo samopouzdanja te ignoriranje i neznanje o svojim sposobnostima i mogućnostima te ne posjedovanje znanja kako sve to razviti, imaju uzrok u vanjskom okružju: nesretno djetinjstvo, ignoriranje, nedostatak znanja u obitelji, neadekvatan sustav obrazovanja i loša životna iskustva. Sve je to formiralo obrasce u mozgu koji uvjetuju i formiraju čovjekov život.

Zbog zaglavljenosti u tim obrascima ljudi ne mogu razviti svoju sposobnost opstanka i očuvanja svojeg integriteta u permanentnim promjenama konstrukcija realnosti moderne ere.

Da bi to uspio, čovjeku je potrebno znanje kojim će unaprijediti i iskoristiti u potpunosti kapacitete svojeg mozga te razviti latentne sposobnosti koje se u njemu nalaze.

ŠTO JE IN OPTIMUM

IN OPTIMUM je high tech sustav razvoja ljudskih sposobnosti koji sintetizira najsuvremenije sustave znanja i njihovu primjenu kako bi pojedince, grupe i sustave doveo u optimalno stanje postojanja koje omogućuje njihovo održanje, ostvarenje integriteta i njihovog temeljnog prava u korist svoje i opće dobrobiti.

Svoj cilj In Optimum postiže kroz produkciju, sintezu i primjenu znanja iz:

OPTIMALNO STANJE POSTOJANJA

Prihvaćanjem, ovladavanjem i primjenom znanja iz high tech sustava In Optimum, individua, grupa ili sustav ostvaruju optimalno stanje postojanja.

Atributi optimalnog stanja postojanja su:

- iznimna sposobnost i učinkovitost produkcije
- ciljevi usmjereni na osobnu i opću dobrobit
- sposobnost životne dinamike tj. sposobnost da individua, grupa ili sustav ostvare, održavaju i unapređuju bilo koju poziciju i stanje te da se bez ikakvih poteškoća kreću prema novoj poziciji i stanju. Prihvaćanje odgovornosti za kretanje, održavanje i unapređivanje pozicije i stanja 
-  majstorstvo u komunikaciji kojom usmjeravaju tijek u smjeru osobnog i općeg dobra
- visok stupanj razumijevanja i sposobnost očuvanja osobnog i tuđeg integriteta 
- postojanje pokretano višim emocijama te učinkovito upravljanje i kontrola nižih emocija
- potpuna percepcija realnosti
- duhovitost i iznimna kreativnost
- otvorenost znanju, posjedovanje znanja, sposobnost primjene i reprodukcije znanja u korist svoje dobrobiti, drugih ljudi te za opće dobro

PRINCIPI

Ostvarujući cilj optimalizacije pojedinaca, grupa i sustava, In Optimum se u potpunosti pridržava definiranih principa:

- svoj cilj In Optimum ostvaruje kroz seminare, radionice, osobnim i grupnim coachingom, predavanjima, esejima te publikacijama svojih dostignuća

In Optimum u potpunosti zadovoljava najviše standarde edukacije i coachinga

- programe In Optimuma provode visoko obrazovani stručnjaci koji zadovoljavaju sve kriterije profesionalnog rada i pristupa

In Optimum se apsolutno pridržava najviših etičkih i moralnih normi

- u promicanju i razvoju ideje optimalizacije, In Optimum aktivno surađuje sa drugim sustavima znanja te aktivno sudjeluje u radu internacionalnih i nacionalnih institucija, udruženja i kongresa- iznimna sposobnost i učinkovitost produkcije