Pučko otvoreno učilište Ante Babić - Umag

Jedna od osnovnih djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta Ante Babić Umag je obrazovanje odraslih. Ova djelatnost bilježi kontinuitet više od od pola stoljeća. Cilj Odjela obrazovanja odraslih je promicanje kulture cjeloživotnog učenja, poticanje osobne motivacije pojedinaca za učenjem.

Aktualnost, fleksibilnost i mobilnost programa na užem i širem području grada Umga i regije, također pripadaju našim osnovnim ciljevima.

Naši prioriteti su:

  • vrhunska kvaliteta programa
  • zadovoljni polaznici i suradnici
  • kontinuirano usavršavanje svih zaposlenika i suradnika koji sudjeluju u programima obrazovanja

Svijetle i tople, suvremeno didaktički opremljene učionice i dvorane, djelatnici Odjela nastoje popuniti raznolikim obrazovnim sadržajima namjenjenim svim generacijama polaznika.

Široku lepezu formalnih i neformalnih obrazovnih programa čine:

  • Studijski centar Sveučilišta Jurja Dobrile iz Pule, preddiplomski studij Poslovne ekonomije, smjer: turizam (180 ECTS-a) za izvanredne studente
  • Srednjoškolski programi za zanimanja: prodavač, komercijalist,poslovni tajnik, upravni referent
  • Tečajevi stranih jezika verificirani sukladno Europskom referentnom obliku, CEF-u (Common European Framework of Reference for Languages)
  • Tečajevi stranih jezika prilagođeni potrebama pojedinih struka
  • Programi osposobljavanja za uslužna zanimanja
  • Programi osposobljavanja za poljoprivredna zanimanja
  • Programi osposobljavanja za informatička zanimanja i ECDL tečajevi

Odjel obrazovanja uspješno surađuje sa tvrtkama na području Bujštine i Poreštine, zahvaljujući ponajprije dobrim i prilagođenim programa potrebama gospodarstva. U okviru odjela obrazovanja od 2004. godine djeluje Učilište za treću životnu dob koje nudi prilagođene informatičke i jezine tečajeve, te psihološke radionice. Hobby programi i predavanja organiziraju se s ciljem kreativnog provođenja slobodnog vremena. POU "Ante Babić" Umag članica je Zajednice ustanova za obrazovanje odraslih Republike Hrvatske, te je sjedište Podružnice jugozapadna Hrvatska.