Tag 'računala'
Ukupno: 458
Lokacije:
Osijek,
Split,
Zadar,
Zagreb
Trajanje:
20 sati
Poznavanje dijagnostike računala temeljno je znanje koje mora posjedovati svaki PC serviser, jer poruka „Dobar dan, ne radi mi računalo…“ uvijek jednako zvuči, a svaki puta je drugi problem.
Lokacija:
Nova Gradiška
Trajanje:
150 sati
Obrazovni program osposobljava polaznike poslovima samostalnog knjigovođe uključujući praktičnu i informatičku nastavu.
Lokacija:
Varaždin
Trajanje:
20 sati
Većina današnjih poslova obavlja se pomoću računala. Početni seminar upoznaje vas s glavnim dijelovima računala i radom u operativnom sustavu.
Lokacije:
Osijek,
Split,
Zadar,
Zagreb
Trajanje:
20 sati
Sa ovako brzim razvojem tehnologije, dijelovi računala zastarijevaju trenutkom kupnje, dok se nove verzije softvera objavljuju iz dana u dan, dijelom opće informatičke kulture postaje znanje o softverskoj i hardverskoj nadogradnji računala, kao i osnovni poslovi oko održavanja računala i manipulacije s raznim vrstama datoteka.
Lokacija:
Zagreb
Trajanje:
20 sati
Seminar Podešavanje i održavanje računala uči Vas snalaženju u tim trenucima, da samostalno možete preuzeti problem u svoje ruke, instalirati programe i uvidjeti opasnosti na koje možete naići na Internetu.
Lokacija:
Nova Gradiška
Trajanje:
120 sati
Obrazovni program obuhvaća nastavne cjeline koje obrađuju danas najpopularnije aplikacije na računalu. Od osnovnih saznanja o radu računala, mrežnog rada, održavanja računala i Interneta.
Lokacija:
Split
Trajanje:
5 mjeseci
Cilj nastavnog programa osposobljavanja održavatelja ili servisera osobnih računala je stjecanje temeljnih znanja i vještina u svezi nadzora, namještanja i prilagođavanja elektroničkih sklopova (hardver - fizički dio računala) i računalnog sustava (softver - programski dio računala).
Lokacija:
Pula
Trajanje:
135 sati
Naučite sastavljati i servisirati PC računala i računalne mreže. Nastavna predavanja bazirana na Microsoft i CISCO programima, te uz vrhunske predavače u 5 mjeseci napraviti će od Vas Servisera osobnih računala.
Lokacija:
Osijek
Trajanje:
140 sati
Kroz praktičnu i teoretsku nastavu polaznici se osposobljavaju za samostalnu instalaciju, konfiguriranje i održavanje računala i računalnih mreža u uvjetima koji vladaju u profesionalnoj serviserskoj radioni.
Lokacije:
Bjelovar,
Karlovac,
Koprivnica,
Osijek,
Rijeka,
Slavonski Brod,
Varaždin
Trajanje:
170 sati
Stručno usavršavanje za zanimanje serviser računala temelji se na teoretskoj i praktičnoj pripremi polaznika za poslove održavanja i servisiranja računala i računalnih mreža te instalacije programa i operativnih sustava.
Tražilica - upišite pojam koji tražite:
In-house:    Traži

Edukacija i savjetovanje trebalo bi biti prisutno i važno svima onima koji uvijek žele biti korak ispred konkurencije. Cilj nam je klijenta uvesti u svijet ICT-a te unaprijediti i usavršiti njegovo poslovanje na internetu.

Uslugama savjetovanja nastojimo pomoći u izradi najboljeg koncepta za web projekt i pomoći oko informatičke edukacije.

Pregled seminara:

- Online oglašavanje
- Online media planiranje
- Internet (online) prodaja
- SEO edukacija