Montažer antena i antenskih sistema

Lokacije
Pučko otvoreno učilište Zagreb
Ulica grada Vukovara 68
10000 Zagreb
Tel: 01/6003-000, 01/6003-001, 0800 321 321
Fax: 01/6003-002
Osposobljavanje za osnovne poslove montažera antena i antenskih sistema.

Uvjet za pohađanje:
završena srednja škola

Isprave potrebne za upis:
- svjedodžbu o završenom stupnju obrazovanja
- rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih)
- domovnicu

Sadržaj:

 • Prijemni uvjeti
 • Osnove antenske tehnike i širenje TV i radio signala
 • Karakteristike antenske instalacije
 • Kompatibilnost elem. antenske instalacije
 • Shema spajanja
 • Prijem TV i radio signala na SAT
 • Izbor opreme za pojedinačni prijem
 • Postavljanje opreme za SAT prijem
 • Zaštita na radu
 • Praktična nastava
Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: da
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: da
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne