Serviser audio, video, TV i antenske tehnike

Lokacije
Pučko otvoreno učilište Zagreb
Ulica grada Vukovara 68
10000 Zagreb
Tel: 01/6003-000, 01/6003-001, 0800 321 321
Fax: 01/6003-002
Usavršavanje za servisera audio, video, TV i antenske tehnike.

Uvjet za pohađanje:
završena srednja škola

Isprave potrebne za upis:
- svjedodžbu o završenom stupnju obrazovanja
- rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih)
- domovnicu

Sadržaj:

 • Osnovni elektronički sklopovi
 • Fizikalne osnove elektrotehnike
 • Osnove električnih mjerenja i mjerni instrumenti
 • Videotehnika danas i konstrukcije VCR-a
 • Mehanika i elektronika VCR
 • Novije metode snimanja i opis grešaka VCR-a
 • Mjerenja na VCR
 • Prijam TV signala od antene do ekrana
 • Blok shema prijamnika u boji
 • Mjerenja na color TV prijamniku
 • Greške i otklanjanje grešaka na color TV prijamniku
 • Izbor elemenata i postavljanje antenskih instalacija
 • Karakteristike elemenata antenskih instalacija
 • Shema spajanja antenske instalacije
 • Kompatibilnost elemenata antenske instalacije
 • Prijam radio i TV signala sa satelita
 • Izbor opreme za pojedinačni prijam
 • Postavljanje opreme za satelitski prijam
 • Elektromagnetski valovi
 • Oscilatori
 • Sintetizatori
 • Množitelji frekvencija
 • Pojačala snage
 • Modulacija
 • Podjela radio prijamnika
 • Sklopovi superheterodinskog prijamnika
 • Osnove stereofonske tehnike i SSB signala
 • UKV-FM primopredajnici
 • Zaštita na radu
 • Praktična nastava
Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: da
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: da
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne