Prijevoz opasnih tvari - ADR

Lokacije
Pučko otvoreno učilište Invictus
Dubečka 94
10000 Zagreb
Tel: 01/292-4027
Fax: 01/292-4029
Osposobljavanje vozača i osoba koje prevoze i sudjeluju u prijevozu opasnih tvari - ADR

Jedan od osnovnih uvjeta sigurnog prijevoza i rukovanja opasnim tvarima je edukacija odnosno upoznavanje svih sudionika prijevoznog procesa s vrstama opasnih tvari, opasnostima njihova prijevoza i osnovnim načelima zaštite od tih opasnosti. Osposobljavanje je namijenjeno osobama koje prevoze opasne tvari, primaju opasne tvari za transport, utovaruju ili istovaruju opasne tvari, te nadziru ili organiziraju rad vezan za prijevoz opasnih tvari.

Predavanja i ispit
Zbog prirode vašeg posla predavanja i ispit organiziramo petkom i subotom.
Nastava se organizira jedanput mjesečno u večernjim satima, a ovisno o broju polaznika može se organizirati i izvan Zagreba.
Ispit se polaže pred komisijom imenovanom od strane MUP-a HR.
Oblik rada je konzultativno-instruktivan.
Nastavna literatura je osigurana.
Program se izvodi prema Rješenju Ministarstva unutarnjih poslova, broj 511-01-90-UP/I-19548/10-1995 od 20. studenog 1995.

Dokumentacija potrebna za upis
- domovnica
- vozačka dozvola

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: da
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne