Ekonomist

Lokacije
Pučko otvoreno učilište Centar
Krijesnice 8
10000 Zagreb
Tel: 01/4683-961, 099/4683-962, 099/4683-964
Habdelićeva 1
10000 Zagreb, Gornji Grad
Tel: 01/4683-961, 099/4683-962, 099/4683-964
Obrazovni program ekonomist omogućava četvergodišnje obrazovanje, dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju u zanimanje.

Uvjet za pohađanje:
- završena najmanje osnovna škola
- stariji od 15 godina

Posebni uvjeti:
- polaznici upisani u program prekvalifikacije i doškolovanja prije polaganja završnog ispita moraju položiti razlikovne i dopunske ispite koje određuje Povjerenstvo Pučkog otvorenog učilišta Centar, a na osnovu priloženih dokumenata

Isprave potrebne za upis:
- svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi
- svjedodžbu (indeks) o prethodno završenom razredu srednje škole ako se upisuje u program doškolovanja
- svjedodžbu (indeks) o završenoj srednjoj školi odnosno obrazovnom programu određene struke ako se upisuje u program prekvalifikacije
- rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih)
- domovnicu
- ispunjenu upisnicu s ugovorom

Odobrenje za rad:
Rješenje Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske Klasa: up/602-07/06-03/91 Ur.broj: 533-09-06-07 od 07. srpnja 2006.

Oblik nastave:
instruktivno-konzultativni

Nastavni predmeti:

 • Hrvatski jezik
 • Strani jezik s dopisivanjem
 • Matematika
 • Geografija
 • Povijest
 • Etika/Vjeronauk
 • Tjelesna i zdravstvena kultura
 • Kemija
 • Biologija
 • Energetika
 • Tehnologija s ekologijom
 • Gospodarstvo
 • Poduzetništvo
 • Knjigovodstvo s bilanciranjem
 • Poslovne komunikacije
 • Dioničarsko gospodarstvo
 • Marketing
 • Novčarstvo
 • Informatika
 • Statistika
 • Gospodarsko pravo
 • Izborni predmet
Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: da
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: da
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne