Business Mind Mapping

Lokacije
EducaMix d.o.o.
23000 Zadar
51000 Rijeka
Tel: 051/511-100, 091/1511-100, 098/797-179
Fax: 051/511-101
31000 Osijek
10000 Zagreb
Tel: 01/3883-114, 091/3883-114
Fax: 01/3883-115
Interaktivni trening: Zagreb - VMD Poslovni centar, 8. lipnja 2011.

Business Mind Mapping® je kreativna tehnika razmišljanja, odnosno sistem za organizaciju misli i ideja pomoću kojeg je organiziranje, sistematiziranje, donošenje odluka, učenje, pamćenje te kreiranje kompleksnih sadržaja moguće pohraniti na vrlo malom prostoru na jednom komadu papira.

Upotrebom Business Mind Mapping® tehnike nastaju tzv. mentalne mape uz pomoć kojih se postiže razvoj osobnog kreativnog mišljenja, razvijaju se kreativna i prostorna inteligencija, povećavaju se motivacija i koncentracija, intrapersonalna i interpersonalna komunikacija postaju jasnije, a informacije sistematizirane i pregledne, a samim time se povećava razumijevanje onoga što je predmet mišljenja. Povećava se interes za materiju ili informacije koje se obrađuju te se ostvaruju vlastiti mentalni potencijali. Također u zahtjevnom poslovnom svijetu postavljanje ciljeva postaje jasnije i preglednije, prioriteti uočljiviji, a samim time i donošenje odluka jasnije i brže.

Trenerica: dr. sc. Marija Pavkov, licencirana trenerica Buzan Centra, UK
Najveći broj polaznika: 10

Polaznici će na ovom seminaru naučiti sljedeće:

 • prepoznati vlastite mentalne potencijale
 • razumjeti pravila tehnike Business Mind Mapping
 • razumjeti i vježbati izradu mentalnih mapa
 • moći usporediti radijalan i linearan način bilježenja
 • prepoznati prednosti upotrebe tehnike
 • spoznati paletu mogućnosti primjene tehnike
 • odrediti područja primjene u privatnom i poslovnom životu

Kratki sadržaj seminara:

 • potencijali ljudskog mozga
 • lijeva i desna polutka mozga
 • osnove/pravila tehnike Business Mind Mapping®
 • prednosti i područja primjene tehnike Business Mind Mapping®
 • usporedba Business Mind Mapping® tehnike sa linearnim načinom zapisivanja informacija
 • učinkovitost i primjenjivost tehnike u svakodnevnoj praksi (poslovnoj i privatnoj)
 • prednosti i nedostaci upotrebe tehnike
 • izrada individualnih mentalnih mapa
 • primjeri iz prakse; primjeri klijenata
 • upotreba tehnike u procesu odlučivanja

Metode rada:

 • prezentacija
 • interaktivne vježbe
 • individualne vježbe izrade mentalnih mapa
 • grupne vježbe izrade mentalnih mapa
 • rad u parovima
 • diskusija

Kotizacija: 1.390,00 kn + PDV

U iznos kotizacije uključeno je: predavanje, svi potrebni materijali za praćenje seminara, snimanje kamerom, uvjerenje o pohađanju seminara, coffee break i ručak.

Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: ne
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne