Uvođenje novih zaposlenika u poslovanje

Lokacije
EducaMix d.o.o.
23000 Zadar
51000 Rijeka
Tel: 051/511-100, 091/1511-100, 098/797-179
Fax: 051/511-101
31000 Osijek
10000 Zagreb
Tel: 01/3883-114, 091/3883-114
Fax: 01/3883-115
Bez obzira da li ste u vašoj kompaniji zaposlili početnika ili osobu s iskustvom, vjerujem da vam je jako važno skratiti vrijeme potrebno da nova osoba postane produktivna i počne izvršavati zadatke te ispunjavati definirane ciljeve i očekivane rezultate.

Jednako važno je stvoriti okruženje i potrebne preduvjete da novi zaposlenik kroz prve dojmove potvrdi svoju odluku o zapošljavanju i dolasku u vašu kompaniju te da početna pozitivna energija preraste u trajnu motivaciju, pozitivne izazove i zadovoljstvo u svakodnevnom poslu. Zbog toga je uvođenje novih zaposlenika u posao jedna od važnih HR tema koju nikako ne treba prepustiti slučaju ili se osloniti isključivo na sposobnost voditelja kojem je hijerarhijski dodijeljen novi zaposlenik. Uz smjernice za dizajn procesa i programa uvođenja u posao, polaznici će naučiti osnovne metode i tehnike koje mogu koristiti, kao i koje uloge, zadatke i očekivanja bi trebali imati različiti sudionici procesa (novi zaposlenik, neposredni voditelj, projektni mentor, nosioci specifičnih tema ili procesa, HR osobe...).

Predavač: Jasmina Lukačević

Seminar je namijenjen:

 • HR osobama ili drugim voditeljima koji su odgovorni za osmišljavanje i provođenja procesa uvođenja novih zaposlenika u poslovanje 

Polaznici će na ovom seminaru naučiti sljedeće:

 • važnost i potreba aktivnog uvođenja novih zaposlenika u posao
 • sagledati uvođenje novih zaposlenika u posao kao proces s jasno definiranom svrhom, ciljevima, očekivanjima i mjerljivim rezultatima
 • korsinost dobro postavljenog procesa
 • povezivanje različitih elemenata procesa
 • smjernice za dizajn programa uvođenja novih zaposlenika u posao
 • metode i tehnike kao sastavni dio programa
 • uloge, zadaci i očekivanja od različitih uloga koje sudjeluju u cjelokupnom procesu
 • iskustva iz prakse

Kratki sadržaj seminara:

 • važnost i očekivanja od dobro postavljenog programa uvođenja novih zaposlenika u posao
 • uvođenje novih zaposlenika u posao kao proces – glavni koraci i elementi procesa
 • povezivanje različitih elemenata koji utječu na dizajn programa
 • metode i tehnike uvođenja u posao
 • dizajn programa: smjernice za dizajn, primjeri iz prakse
 • različite uloge koje sudjeluju u cjelokupnom procesu: priprema, tijek i izlazni rezultati
 • praćenje rezultata i tijeka procesa
 • rad na donesenim projektima ili primjerima kompanija iz kojih dolaze sudionici

Metode rada:

 • pozitivno propitivanje (appreciative inquiry)
 • predavanje
 • vježbe
 • individualni i grupni rad
 • otvoreni dijalog
 • razmjena znanja i iskustva
 • osvrt na znanje, iskustvo i praksu
 • osnovne moderatorske metode
Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: ne
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne