Alati i tehnike za uspješnu poslovnu komunikaciju

Lokacije
EducaMix d.o.o.
23000 Zadar
51000 Rijeka
Tel: 051/511-100, 091/1511-100, 098/797-179
Fax: 051/511-101
31000 Osijek
10000 Zagreb
Tel: 01/3883-114, 091/3883-114
Fax: 01/3883-115
Ovim treningom osvijestit ćete važnost komunikacije u poslovanju te koristeći razne alate naučiti kako optimizirati proces prijenosa poruke između Vas i Vaših suradnika u želji za ostvarivanjem boljih poslovnih rezultata.

Usvajanjem alata i vještina uspješne komunikacije sudionici komuniciraju više sigurnosti i zadovoljstva u životu i radu čime se povećavaju mogućnosti boljih poslovnih rezultata.

Predavač: Tanja Sorić

Trening je namijenjen:

 • poslovnim ljudima koji bi željeli unaprijediti svoje vještine prenošenja poruke i slušanja sugovornika kako bi povećali učinkovitost razmjene informacija u poslovnom i privatnom okruženju

Polaznici će na ovom treningu naučiti sljedeće:

 • upoznavanje principa uspješne komunikacije
 • uvažavanje različitih stilova rada i razmišljanja
 • kako uspješno primjeniti komunikacijske modele u praksi
 • fleksibilnost i kreativnost u komunikaciji
 • unapređenje organizacijske klime na svim razinama
 • povećanje radne učinkovitosti

Sadržaj treninga:

 • komunikacija kao izazov - važnost komunikacije u modernoj organizaciji
 • ključni elementi uspješne komunikacije – jasnoća i jednostavnost
 • jesmo ono što komuniciramo - verbalna i neverbalna komunikacija
 • recept za uspješnu verbalnu komunikaciju
 • recept za uspješnu neverbalnu komunikaciju
 • perceptivni stilovi: načini razmišljanja, primanja i davanja informacije
 • kako izgraditi rapor – skladan i učinkovit odnos s kolegama na svim razinama
 • aktivno slušanje
 • važnost davanja i primanja povratne informacije
 • asertivnost i rješavanje konfliktnih situacija

Metoda rada:

 • predavanje u kojem je teorijski dio potkrijepljen s osobnim iskustvom trenera u korištenju komunikacijskih alata
 • vježbe iza svakog dijela treninga (interaktivnost s prisutnim polaznicima)
 • igranje uloga (interakcija sudionika treninga u prepoznavanju različitih osobnosti)
Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: ne
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne