Kako pripremiti glas za javni nastup

Lokacije
EducaMix d.o.o.
23000 Zadar
51000 Rijeka
Tel: 051/511-100, 091/1511-100, 098/797-179
Fax: 051/511-101
31000 Osijek
10000 Zagreb
Tel: 01/3883-114, 091/3883-114
Fax: 01/3883-115
U svakodnevnom životu glas je sredstvo pomoću kojeg komuniciramo sa svijetom oko sebe.

On prenosi poruku, ali govori i o samom govorniku. Postizanje glasa koji će biti prepoznatljiv dio naše osobnosti jednako je učenju novog jezika. Potrebno je riješiti se starih navika, a taj novi, lijepi i izražajni glas moramo ponajprije - htjeti. Glas govori o nama, o našoj obrazovanosti, inteligenciji, zainteresiranosti, govori o našem tijelu, anatomiji, o emocijama, on registrira i najmanju promjenu naših psihičkih i tjelesnih stanja. I upravo zato može biti snažno sredstvo uvjeravanja, baš kao što može izdati kad stanete pred publiku. Radionica pripreme glasa za javni nastup nudi lepezu alata i vježbi pomoću kojih ćete zbog svog glasa doista doći na 'dobar glas'.

Predavači: Marijan Miloš i Dunja Lakuš (gost predavač)

Seminar je namijenjen:

 • menadžerima i osobama na rukovodećim pozicijama
 • osobama zaduženim za odnose s javnošću
 • glasnogovornicima
 • osobama kojima je javni govor dio svakodnevnog poslovnog okruženja
 • osobama kojima je cilj uspješno predstavljanje ideja i stavova
 • svima koji žele unaprijediti svoje glasovne i retoričke sposobnosti

Polaznici će na ovom seminaru naučiti sljedeće:

 • glas iskoristiti kao sredstvo uvjeravanja
 • tehnike opuštanja i disanja
 • impostirati glas
 • osnove psihologije glasa
 • upotrijebiti glas u jačanju osobnosti

Kratki sadržaj seminara:

 • psihologija glasa – snaga glas u javnom govoru
 • glas kao alat uvjerljivosti
 • vježbe disanja i opuštanja
 • vježbe za impostiranje glasa
 • glas kao dio imidža
 • dikcija i govornost

Metode rada:

 • prezentacija
 • interaktivne vježbe
 • procjena individulanog govornog i glasovnog statusa
 • vježbe disanja i opuštanja
 • vježbe za glas i izgovor
 • snimanje kamerom i analiza
Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: ne
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne