10 tajni leadershipa

Lokacije
EducaMix d.o.o.
23000 Zadar
51000 Rijeka
Tel: 051/511-100, 091/1511-100, 098/797-179
Fax: 051/511-101
31000 Osijek
10000 Zagreb
Tel: 01/3883-114, 091/3883-114
Fax: 01/3883-115
Riječ LEADERSHIP čini 10 slova, a svako slovo predstavlja jednu tajnu leadershipa. Kroz interaktivni seminar otkrivaju se i obrađuju tajne leadershipa „slovo-po-slovo“.

Predavač: Jan Kreber

Seminar je namijenjen:

 • srednjem i visokom menadžmentu
 • poduzetnicima-vlasnicima poduzeća
 • svim osobama koje žele produbiti svoje vještine vođenja ljudi

Polaznici će naučiti sljedeće:

 • 10 tako jednostavnih, ali tako svakodnevnih i tako učinkovitih tajni pri vođenju ljudi

Kratki sadržaj seminara:

 • L_E_A_D_E_R_S_H_I_P

Metode rada:

 • predavanje
 • vježbe
 • individualni i grupni rad
 • razmjena znanja i iskustva
Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: ne
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne