Predškolski tečajevi stranih jezika

Lokacije
Eventus animae d.o.o.
Palinovečka 19
10000 Zagreb
Tel: 01/3874-355, 0913874-355
Program za predškolsku djecu podrazumijeva učenje stranog jezika kroz igru, priče, brojalice, zagonetke, crtanje, pjevanje, plesanje i glumu.

Istraživanja Filozofskog fakulteta su pokazala kako rano učenje stranog jezika pomaže kasnijem učenju i proširivanju znanja, kako znanja stranog jezika koji se uči od najranije dobi, tako i drugih stranih jezika. Isto tako pomaže pri učenju materinjeg jezika te razvija ljubav prema jeziku i književnosti što svakako pomaže kod kasnijeg učenja.

Djeca uče jezik na spontan, opušten način u kreativnoj atmosferi.

Velika pozornost pridaje se potrebama djece za igrom i učenjem kroz različite aktivnosti primjerene sposobnostima i dobi djeteta. Istraživanja pokazuju da mlađa djeca lakše oponašaju izvorni govor te tako brže i bolje usvajaju fonološke jezične razine i razvijaju povoljne stavove o stranom jeziku i kulturi.

Program uključuje brojne didaktičke materijale za rano učenje jezika, multimedijalni pristup prilagođen dobi, sposobnostima, željama i potrebama svakog polaznika.

Tečaj traje 60 sati i odvija se tijekom cijele školske godine, a stupnjevi i programi razrađeni su u skladu s preporučenim standardima Vijeća Europe.

Stupnjevi:

 • početni predškolski
 • napredni predškolski

Održavanje nastave:

Tijekom cijele školske godine:

 • dva puta tjedno po jedan školski sat (2x45 min) u popodnevnim satima
 • jezična igraonica u jutarnjim satima

Način rada:

 • prilagođen je dobi djece
 • djeca uče jezik na njima najprimjereniji i motivirajući način: kroz pokret, pjesme, glazbu, igre, glumu i ples
Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: ne
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne