Engleski dječji školski

Lokacije
Linguae d.o.o.
Radićeva 4
51000 Rijeka
Tel: 051/431-946
Fax: 051/431-946
Cvetkov trg 1
51000 Rijeka
Tečaj je namjenjen mladima uzrasta od 7-12 godina.

Za školsku djecu (od 7 do 12 godina) također uvodimo nove programe i udžbenike koji omogućuju korištenje multimedije, čime se povećava zanimljivost programa, njegova dinamika i brzina učenja jezika.

 

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: da
  • Uvjerenje: da
  • In-house: da
  • Svjedodžba: da
  • Diploma: da