Sistemsko inženjerstvo

Lokacije
Visoka škola za primijenjeno računarstvo
Maksimirska 58a
10000 Zagreb
Tel: 01/2222-182, 01/2332-861
Smjer Sistemsko inženjerstvo nudi izobrazbu u projektiranju i održavanju računalnih sustava i mreža.

Dodatno usmjeravanje moguće je putem izbornih predmeta, seminarskog i završnog rada. Studij se odvija po godinama. Nužan uvjet za upis godine jest završena prethodna godina. Godina studija upisuje se sa zimskim semestrom, a upis u ljetni semestar iste godine izvodi se automatski. Osim toga, svaki predmet može imati nekoliko preduvjeta – predmeta koje je potrebno položiti kako bi se upisao pojedini predmet. U tom slučaju polaganje predmeta je bez obzira na upis semestra ili godine, moguće samo ako su položeni svi predmeti – preduvjeti.

Obveze studenta za svaki pojedini predmet određuje nositelj predmeta.

Svaki predmet u studiju nosi odgovarajući broj ECTS bodova. Broj ECTS bodova određen je prema broju školskih sati koje student treba uložiti da bi savladao materiju toga predmeta što uključuje aktivnu nastavu (predavanja i vježbe) kao i rad kod kuće. Uzeto je da jedan ECTS bod vrijedi 30 sati rada studenta. Prosječno tjedno opterećenje studenta nastavom je oko 22 - 24 školskih sati na Visokoj školi i oko 15 do 20 sati kod kuće. Broj ECTS bodova koje bi student trebao skupiti po semestru je 30.

Svaka godina studija (dva semestra) vrednuje se 60 ECTS bodova. Na završnom, šestom semestru se izrada završnog rada/projekta koji se izvodi u okviru stručne prakse boduje sa 10 ECTS bodova. Ukupan broj ECTS - bodova potrebnih za dovršetak studija i stjecanje prava na izdavanje diplome je 180.

Trajanje studija
Nastava se izvodi kao redovni studij u trajanju od šest semestara ili tri godine pri čemu je šesti semestar posvećen uglavnom užem stručnom usmjeravanju studenata i izradi završnog rada. Očekivano trajanje nastavnog semestra je 15 nastavnih tjedana. Prvi semestar i gotovo čitav drugi semestra zajednički su za oba smjera unutar studija, dok zajedničkih kolegija ima i na svim ostalim semestrima ali u manjem broju nego u prvoj studijskoj godini. Nastava koja se izvodi je rasporedom prilagođena potrebama studenata, respektirajući posebno one koji studiraju uz rad.

Katalog znanja
Katalog znanja studenta napravljen je prema preporukama sa europske SOCRATES mreže tako da zadovolji kriterije relevantnih akreditacijskih agencija (npr.ABET i ASIIN) za tehničke studije.
Pregled je dan s podjelom na grupe znanja i vještina (osobna,opća i stručna), profiliranjem polaznika po smjerovima te dodatnim znanjima i vještinama koje se mogu steći izbornim predmetima na studiju.

OSOBNA znanja i vještine:

1. Predstavljanje informacija, ideja, problema i rješenja korisnicima i stručnim suradnicima
2. Prilagodljivost novim tehnologijama i tehnikama kao dio procesa cjeloživotnog učenja
3. Rad u timu i projektnoj grupi.
4. Rad u dinamičnom projektnom okruženju

OPĆA znanja i vještine:

1. Služiti se engleskim jezikom u literaturi i svakodnevnoj stručnoj komunikaciji.
2. Sposobnost da primjeni znanje matematike na inženjerske probleme.
3. Korištenje tehnika, vještina i modernih inženjerskih alata neophodnih za praksu
4. Korištenje uobičajenih programskih alata za izradu dokumenata, tablica, prezentacija i računanje
5. Znanje o funkcioniranju poduzeća u tržišnoj ekonomiji te poznavanje osnova organizacije i managementa.
6. Detaljno poznavanje metodologije vođenja projekta u IT-u.
7. Poznavanje osnova programiranja i skriptiranja korištenog u sistemskom inženjerstvu

STRUČNA znanja i vještine:

1. Sastavljanje, instalacija, korištenje i održavanje osobnih računala i poznavanje Hardvera
2. Razumijevanje rada te poznavanje izrade, instalacije, održavanje i zaštite baza podataka
3. Poznavanje sastavnih dijelova mreža i mrežnih protokola
4. Projektiranje, implementacija, održavanje i primjena serverskih i klijentskih operacijskih sustava na MS Windows te Linux / Unix platformi u složenom višekorisničkom okruženju
5. Projektiranje, implementacija, održavanje i primjena sigurnosnih mjera zaštite podataka i kontrole pristupa podacima u IT sustavima te poznavanje pripadajućih standarda i zakonske ragulative
6. Znanja planiranja, izgradnje i upravljanja IT sustavima u skladu sa modernom metodologijom i protokolima (MSF, ITIL…)
7. Poznavanje rada i zahtjeva implementacije poslovnih informacijskih sustava i sustava potpore poslovnom odlučivanju
8. Poznavanje komunikacijskih sustava i rješenja u modernom poslovanju (mailserveri, IP telefonija…)
9. Poznavanje osnovne problematike revizije IT sustava

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: da
  • Certifikat: da
  • Uvjerenje: ne
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: da
  • Diploma: ne