Definiranje pravaca razvoja poduzetnika

Lokacije
Akademija Petar Zrinski
Upravna i Ekonomska škola; Trg Svetog Trojstva 4
31000 Osijek
Tel: 099/3695-588
Selska cesta 119
10000 Zagreb
Tel: 01/3695-587, 0800/442-442
Fax: 01/3014-793
OŠ Blatine-Škrape; Na Križice 2
21000 Split
Tel: 021/376-718, 099/3695-587
Zadarska privatna gimnazija s pravom javnosti; Kraljskog Dalmatina 4
23000 Zadar
Tel: 099/3695-589
POU Ante Babić; Trgovačka 6
52470 Umag
Tel: 052/741-116
POU Karlovac; Domobranska 21
47000 Karlovac
Tel: 047/642-938
Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok; Ksavera Šandora Gjalskog 5
49210 Zabok
Tel: 0800/442-442
POU Varaždin; Hallerova aleja 1
42000 Varaždin
Tel: 047/642-938
POU Libar; Draga 2
22000 Šibenik
Tel: 022/201-171
POU Trogir; Obala bana Berislavića 15
21220 Trogir
Tel: 021/796-009
Naučite kako efikasno postizati ciljeve u poslovanju.

Svrha i cilj seminara:

Seminar je namijenjen poduzetnicima početnicima koji posluju najmanje godinu dana. Svrha seminara je educirati poduzetnike s ciljem efikasnijeg postizanja ciljeva u poslovanju, a na području kritičnih faktora uspjeha u poslovanju, strateškog i operativnog planiranja, marketinške strategije.

Obuhvaćene teme:

 • Kritični faktori uspjeha u poduzetništvu
 • Strategijsko i operativno planiranje poslovanja
 • Poslovno savjetovanje
 • Marketing i marketinške strategije
 • Izrada strategijskog i operativnog poslovnog plana
 • Ocjena seminara
 • Zatvaranje seminara
Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: ne
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne