Program osposobljavanja za maslinare

Lokacije
Pučko otvoreno učilište Ante Babić - Umag
Trgovačka 6
52470 Umag
Tel: 052 720 370
Ravnatelj: 052 741 764
Tajništvo: 052 741 116
Fax: 052 720 371
Cilj programa je osposobiti polaznike za uspješno obavljanje osnovnih poslova u maslinarstvu. Nakon završenog programa osposobljavanja polaznici će biti osposobljeni za uzgoj i proizvodnju maslina i maslinarskih prerađevina te za uspješno djelovanje na tržištu u cilju plasmana i prodaje maslina i maslinarskih prerađevina, te samozapošljavanje.

CILJ

Cilj programa je osposobiti polaznike za uspješno obavljanje osnovnih poslova u maslinarstvu. Nakon završenog programa osposobljavanja polaznici će biti osposobljeni za uzgoj i proizvodnju maslina i maslinarskih prerađevina te za uspješno djelovanje na tržištu u cilju plasmana i prodaje maslina i maslinarskih prerađevina, te samozapošljavanje.

TRAJANJE OBRAZOVANJA

140 sati.

UVJETI ZA UPIS

Uobrazovni program mogu se upisati svi pristupnici koji su završili osnovnoškolsko ili srednjoškolsko obrazovanje.

UPISNA DOKUMENTACIJA

Domovnica, rodni list, svjedodžba o završenoj OŠ ili drugoj školi.

METODE RADA

Usmeno izlaganje, demonstracije i praktični rad.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE

Nastava se izvodi redovitom nastavom, sukladno izvedbenom planu i programu. Praktični rad održava se u maslinicima i uljarama.

NAČIN PROVJERE ZNANJA

Polaznici polažu završnu provjeru osposobljenosti koja obuhvaća provjeru sadržaja iz svih nastavnih cjelina.

NAKON POLOŽENE ZAVRŠNE PROVJERE ZNANJA

Polaznici dobivaju Uvjerenje o osposobljenosti koju mogu upisati u radnu knjižicu.

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: da
  • Certifikat: da
  • Uvjerenje: da
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne