Radionica keramike

Lokacije
CEKAO Zagreb
Ulica grada Vukovara 68
10000 Zagreb
Tel: 01/6119-886, 01/6119-869, 01/6130-039
Program odobren od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH.

Na kraju završenog trećeg stupnja, polaže se završni ispit pred komisijom i dobiva uvjerenje o osposobljavanju za poslove "oblikovatelj/oblikovateljica predmeta od keramike" koje se može upisati u radnu knjižicu. Na ispitu se ocjenjuju i radovi polaznika

Nastava se održava 1x tjedno po 4 nastavna sata, ukupno: 120 sati nastave, obavezno pohađanje sva tri stupnja.

Program se može pohađati i kao hobby (mogu se pohađati svi ili samo pojedinačni stupanj, ne polaže se ispit i nema mogućnosti upisa u radnu knjižicu.)

Cijene programa, svakog stupnja posebno, mogu se platiti u dvije rate.

Sav materijal i alat polaznici dobivaju u radionici.

Početni tečaj

Namijenjen polaznicima koji se prvi puta sreću s keramikom.

Program tečaja: Pregled povijesti lončarstva, vrste gline, način pripreme, obrade, skladištenje, te sušenja i paljenja gline.Upoznavanje s tehnikama modeliranja, oslikavanja i glaziranja predmeta od gline.

Trajanje tečaja: 40 nastavna sata, 1 puta tjedno po 4 nastavna sata

Napredni tečaj

Namijenjen je polaznicima koji su završili početni tečaj ili se samostalno bave izradom formi od gline, te znaju gradivo početne grupe.

Program tečaja: Izrada skice veće glinene forme koja će se modelirati, prenošenje ideje s nacrta u materijal, dorada savladanim tehnikama, glaziranje osušene i ispečene forme u biskvitu, ponovno pečenje. Upoznavanje s karakteristikama gline te načinom izrade keramike tehnikom RAKUA.

Trajanje tečaja: 40 nastavna sata, 1 puta tjedno po 4 nastavna sata

Eksperimentalna radionica keramike

Program je namijenjen polaznicima koji su savladali početni i napredni tečaj.

Program tečaja: Program radionice podijeljen je u pet tema:
- Lončarstvo
- Modeliranje - figuracija
- Gips modelarstvo
- Raku tehnika
- Tehnike oslikavanja

Trajanje tečaja: 40 nastavna sata, 1 puta tjedno po 4 nastavna sata

UVJETI ZA UPIS U VERIFICIRANE PROGRAME OSPOSOBLJAVANJA

 • stariji od 15 godina
 • završena osnovna škola

ISPRAVE POTREBNE ZA UPIS

 • Završna svjedodžba osnovne škole
 • Domovnica
 • Rodni list
 • Ispunjena upisnica s ugovorom o obrazovanju
Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: da
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: da
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne