Televizijske tehnologije i komunikacije

Lokacije
TV akademija
Ivana Merza 8
21000 Split
Tel: 021/494-409, 099/3243-556
Na natječaj se mogu prijaviti osobe koje su u sva četiri razreda srednje škole imale predmet matematiku, te imaju prosječnu ocjenu iz navedenog predmeta preko 4,0.

Razredbeni ispit se sastoji od dva dijela.
U prvom dijelu razredbenog ispita kandidati polažu test općeg znanja i kulture i test engleskog jezika, te pišu sastav na jednu od pet ponuđenih tema.
Drugi dio razredbenog ispita se sastoji od intervjua, na kojem kandidati predstavljaju sebe i svoju motiviranost za studij.

Na temelju svega navedenoga ispitno povjerenstvo utvrđuje autonomno rang listu kandidata prema iskazanim rezultatima te temeljem istog određuje koji su kandidati zadovoljili kriterije upisa na ovo usmjerenje.

Izvedba studija
Studij se ostvaruje u malim grupama kroz praktičan rad. Planirani odnos teoretske i stručne nastave je 30 : 70 u korist praktične nastave.
U toku odvijanja studija planira se ostvariti suradnja sa American University iz SAD-a, kako bi ostvarili direktan transfer tehnologije i stručnog znanja nastavnog kadra prema našem okruženju. Ovaj studij koji bi djelovao samostalno omogućio bi postizanje dualnih diploma /RH i USA /
Ukoliko se ostvari kvalitetna suradnja sa navedenim Univerzitetom, ostvarili bi suradnju i sa School of Arts, Design, Media & Culture iz Velike Britanije, također uz postizanje dualnih diploma / RH i UK /.

Studijska usmjerenja

1.STUDIJ MULTIMEMIDIJSKE TEHNOLOGIJE

Televizijski tehnolog i komunikator
Televizijski montažer
Televizijski snimatelj

2.STUDIJ MULTIMEDIJSKOG STVARALAŠTVA

Televizijski izvjestitelj
Televizijski animator
Televizijski scenarista
Televizijski voditelj
Televizijski režiser

3.STUDIJ MULTIMEDIJSKE PRODUKCIJE

Televizijski producent
Televizijski marketing

Školarina
Osnivači TV-AKADEMIJE, prvi put u RH odobravaju dugoročni studenski kredit za kreditiranje nadarenih studenata lošijeg imovinskog stanja, kako bi isti mogli vraćati kredit iz vlastitog rada po završetku studija na TV-AKADEMIJI.

Uvjet dobivanja kredita
Da je student položio prijemni ispit na TV-AKADEMIJI, predao zahtjev za dodjelu kredita uz izjavu o imovinskom stanju, jednokratno uplatio iznos učešća, potpisao ugovor o kreditu.

Kreditni uvjeti
Rok otplate kredita 20 godina od početka nastavne godine u što je uključen grais period od 3 godine,
Kamata 2,5 %. Ostvarenje jamstva za uredno vraćanje kredita.

Uz navedeno studentima koji su ostvarili prosječni uspjeh
4,6 - 5,0 u srednjoj školi, odobrava se popust od 20% odnosno,
4,0 - 4,5 u srednjoj školi, odobrava se popust od 10%.

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: da
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: da
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne