Tečajevi poslovnog jezika

Lokacije
Ad Hoc d.o.o.
Stjepana Radića 12
31000 Osijek
Tel: 031/215-500
Fax: 031/215-501
Tečajevi poslovnog jezika podijeljeni su u tri stupnja (A, B, C).

Uvjet za pohađanje tečaja poslovnog jezika je poznavanje općeg jezika razine četvrtog stupnja ili više.

Tečaj A poslovnog jezika obuhvaća:
- poslovnu korespondenciju (dopisi, pisma, fax, mail…)
- telefoniranje
- direktnu komunikaciju (razgovori , sastanci…)
- pisanje sažetaka, zabilješki, izvješća…
- međunarodnu trgovinu (narudžba, upit, ponuda…)
- rad na tekstovima preuzetim iz poslovnih novina i tjednika (Financial Times, Business Weekly…)
- puno govornih vježbi i iznošenja mišljenja o poslovnoj tematici

Tečaj B poslovnog jezika obuhvaća:
- novčane transakcije (načini plaćanja, naplata, računi…)
- žalbe i prigovore u poslovnoj komunikaciji
- kako primiti stranca u goste i poslovna putovanja (restorani, hoteli, čavrljanje…)
- marketing (istraživanje tržišta, promoviranje i oglašavanje)
- rad na tekstovima preuzetim iz poslovnih novina i tjednika (Financial Times, Business Weekly…)
- puno govornih vježbi i iznošenja mišljenja o poslovnoj tematici

Tečaj C poslovnog jezika obuhvaća:
- sastanci (sudjelovanje na formalnim i neformalnim sastancima, držanje govora pred velikim skupovima…)
- procese i aktivnosti u proizvodnji, radu u uredu…
- posao i karijeru (prijava na natječaj, razgovor za posao…)
- prodaju i pregovaranje (kupnja i prodaja proizvoda, pregovaranje licem u lice ili telefonom)
- rad na posebnom projektu koji obuhvaća znanje svega prethodno naučenog
- rad na tekstovima preuzetim iz poslovnih novina i tjednika (Financial Times, Business Weekly…)
- puno govornih vježbi i iznošenja mišljenja o poslovnoj tematici

Svaki stupanj ima fond od 70 nastavnih sati, uključujući završni ispit.
Nastava se odvija po principu 2x2 nastavna sata tjedno.

Program pojedinog stupnja poslovnog jezika može se modificirati ili prilagoditi željama i
potrebama grupe, odnosno pojedinca kod individualne nastave.

Ostale obrađivane teme:
- pravo
- građevina
- poljoprivreda
- ekologija
- mikro i makro ekonomija
- i mnoge druge

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: da
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne