Studij Elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu

Lokacije
Sveučilište u Dubrovniku
Branitelja Dubrovnika 29
20000 Dubrovnik
Tel: 020/445-744
Fax: 020/435-590
Odjel za elektrotehniku i računarstvo Sveučilišta u Dubrovniku sastoji se od studijâ: Primijenjeno / poslovno računarstvo i Elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu.

Na studijima ovog Odjela studenti stječu znanja iz područja novih računarskih i informatičkih tehnologija koje su sve više pokretačka snaga i okosnica razvoju modernog društva. Osim studija iz područja informatike i računarstva, tu je i studij iz elektrotehnike i komunikacijskih tehnologija koji je komplementaran pomorstvu i trgovini, kao tadicionalnim studiima visokog obrazovanja u Dubrovniku.

Svrha i ciljevi studija

Studij Elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu ima posebno značenje u okvirima gospodarske djelatnosti ove županije, ali i znatno šire, u sredinama slične gospodarske orijentacije. To se odnosi, prije svega, na tehničke sustave brodova trgovačke mornarice, ali i na tehničke sustave u turističkim objektima, lukama i prihvatnim terminalima, marinama, trgovačkim centrima, te zračnim lukama, bolnicama i drugim većim objektima, kojih upravljenje zahtjeva upravo ovakve profile stručnjaka.
S druge strane, fiksna i mobilna telefonija i multimedijske aplikacije na brodskim i kopnenim sustavima zahtijevaju i ozbiljnu tehničku podršku, a za što su potrebni visokoobrazovani ljudi. Telekomunikacijski operateri ušli su u eru deregulacije tržišta, i međusobno se tržišno natječu za postizanje što više kvalitete usluge, pa zato konstantno nude nove usluge i optimiziraju svoju mrežu uvođenjem novih tehnologija.
U ostalim organizacijama, također je sve više elektroničke regulacije i automatizacije, te daljinskog upravljanja, Svi proizvodni pogoni danas rade sa sofisticiranom opremom koja se elektronički upravlja, a informatička podloga nužno se povezuje i umrežava. Sve to treba pratiti kadrovski, a upravo to ima za cilj studij Elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu. Uspostavljena je tijesna suradnja gospodarskih subjekata iz navedenih gospodarskih djelatnosti s ovim odjelom Sveučilišta, pa je zato vrlo vjerojatno da će se njegovi završeni studenti odmah i zaposliti.

Komu je studij namjenjen?

Studij Elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu u potpunosti odgovara dugogodišnjim potrebama brodara za zapošljavanjem tako osposobljenih završenih studenata na brodovima trgovačke mornarive diljem svijeta.
Studij ima za cilj osposobiti visokoobrazovane tehničke kadrove koji bi, uz pomoć svoga teorijskog i praktičnog znanja, instalirali, eksploatirali i održavali sve složenije brodske i kopnene elektrotehničke, elektroničke i komunikacijske uređaje i sustave. Takvih potreba ima u pomorskom sektoru, po turističkim marinama, lučkim ispostavama i sl., ali i u većini organizacija, gdje povezivanje sve razvijenije informatičke infrastrukture predstavlja imperativ, i gdje se uvodi sve više elektroničke i komunikacijske opreme. Slično je stanje i u gradskim područjima, a posebno tamo gdje je izražena turistička djelatnost, jer suvremeni hoteli zahtjevaju sve više moderne komunikacijske i elektroničke opreme, čemu treba adekvatno kadrovski odgovoriti.

Kako je studij organiziran?

Nastavni plan za studij Elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu izvodi se kao preddiplomski i diplomski studij u trajanju od 3+2 godine.
Prvih pet semestara obuhvaćaju zajedničke temeljne predmete studija, te specifične predmete, važne za ovaj studij. Svi predmeti su obvezatni. U šestom se semestru izvode izborni predmeti studija, pri čemu student bira ukupno tri izborna predmeta i radi završni rad. Sedmim i osmim semestrom obuhvaćeni su zajednički temeljni predmeti studija, koji su svi obvezatni, te specifični predmeti, važni za studij. Svi predmeti su obvezatni. Deveti i deseti semestar osim obvezatnih obuhvaćaju i izborne predmete. Studenti dodatno izrađuju po jedan seminarski rad. Deseti semestar posvećen je izradi diplomskog rada, kojemu se tema usklađuje prema potrebama budućeg poslodavca.

Osnovna obilježja programa studija

Nastavni plan i program studija Elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu studentima omogućuje stjecanje teorijskih i praktičnih znanja iz područja brodske elektrotehnike, te sukladnih kopnenih tehničkih sustava, a kakva su potrebna za upoznavanje, analizu i primjenu električnih strojeva, uređaja i manjih elektroenergetskih sustava, za njihovo puštanje u pogon, ispitivanje, upravljanje i održavanje. Ovo uključjuje i praktičnu obuku iz područja upravljanja, regulacije i automatizacije, potrebnih za nadzor i postavljanje parametara sustava/procesa, te nadzor nad izvođenjem i modernizacijom manjih cjelina elektroenergetskih sustava i postrojenja.
Nastavni plan i program studija omogućuje stjecanje teorijskog i praktičnog znanja iz područja suvremenih brodskih, te fiksnih i mobilnih kopnenih komunikacijskih sustava i informacijskih mreža. Proučavaju se pristupni sustavi, te sve više integriranih komutacijski i vremenski multipleksni i, konačno, prijnosni sustavi. Razmatraju se i suvremene telekomunikacijske tehnologije fiksnih mreža, kakve su: asimetrične pristupne linije (xDSL), sinkroni vremenski multipleks (TDM/SDH), valni multipleks (DWDM), signalizacija s pomoću zajedničkog kanala (SS#7), fiksni prijnosni sustavi: optički, te mikrovalni: radiorelejni i satelitski. Poseban naglasak stavlja se na mobilne komunikacije, nove generacije (GPRS, UMTS) i razvoj inteligentnih mreža. Daju se kriteriji modelske i praktične procjene kvalitete servisa (QoS) suvremenog telekomunikacijskog sustava, osobito u uvjetima konvergencije multiservisnih mreža.

Suradnja s drugim visokoškolskim ustanovama

Temelj studija uslađen je sa sličnim europskim i svjerskim studijima, uključujući Pomorski fakultet u Rijeci i Pomorski fakultet u Splitu.

Uvjeti upisa na studij

Bodovni prag je 55 bodova. Kandidati sa završenom odgovarajućom četverogodišnjom srednjom školom dobivaju 10 bodova. Odgovarajuće srednje škole su četverogodišnje srednje škole elektrotehničkog smjera ili gimnazija. Kandidati koji su završili druge četverogodišnje srednje škole mogu sudjelovati u razredbenom postupku, ali ne dobivaju dodatne bodove. Zbroj ocjena općeg uspjeha svakog razreda srednje škole i uspjeha na završnom ispitu (O), te iz predmeta Matematika (M), Hrvatski jezik (H), Engleski jezik (E) i Fizika (F) izračunava se po formuli:

  2(M+F)+(H+E)  
X = _____________ +0
 

1,5

 

 

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: da
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: da
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne