MS Word

Lokacije
Cognita d.o.o.
Zvonigradska 27
10000 Zagreb
Tel: 01/6558-440
Fax: 01/6558-400
MS Word je aplikacija za pisanje i uređivanje teksta. MS Word (ECDL) je seminar koji se sastoji od dva dijela: 1. stupanj i 2. stupanj, te je prilagođen potrebi pripreme za stjecanje ECDL certifikata.

Sadržajem u potpunosti prati plan Syllabus 4.0 (Modul 3: Obrada teksta) koji definira teme koje morate savladati da biste uspješno položili ECDL ispit.

MS Word - 1. stupanj – upoznat ćete se s radnom okolinom aplikacije MS Word, naučiti osnovne principe rada s tekstualnim dokumentima, selektiranja i uređivanja teksta, te kretanja kroz dokument. Seminar također obrađuje i slanje tekstualnih dokumenata te njihov ispis.

MS Word - 2. stupanj – ovaj seminar nadopunjava 1. stupanj na način da obrađuje naprednije tehnike rada s tekstualnim dokumentima: to je rad s više dokumenata, različiti pogledi na dokument, kopiranje i premještanje teksta, prenošenje oblikovanja, numeriranje stranica, rastavljanje riječi i odlomaka te postavljanje prekida stranice. Seminar također obrađuje i rad s tablicama i slikama, posebnim znakovima, tabulatorima, numeričkim i listama s grafičkim oznakama. Ovdje ćete naučiti koristiti alate za automatsko ispravljanje teksta, provjeru pravopisa i gramatike, traženje i zamjenu riječi te kreiranje zaglavlja i podnožja.

Struktura seminara:

Sučelje

 • Upoznavanje s Wordom

Osnove aplikacije MS Word

 • Sadržaj dokumenta
 • Novi dokument
 • Spremanje podataka
 • Otvaranje dokumenta
 • Principi rada u Wordu
 • Označavanje dijelova teksta
 • Kretanje kroz dokument
 • Uređivanje teksta
 • Slanje gotovog dokumenta
 • Ispis dokumenta

Prikaz dokumenta i rad s više dokumenata

 • Podešavanje veličine prikaza dokumenta
 • Pogledi na dokument
 • Rad s više dokumenata i podjeljenim ekranom
 • Kopiranje i premještanje teksta
 • Prenošenje oblikovanja

Uređivanje teksta

 • Uređivanje odlomka
 • Prekid stranice; Rastavljanje riječi; Rastavljanje odlomaka
 • Numeriranje stranica
 • Obrubi i sjenčanje
 • Grafičke oznake i numeriranje

Rad s tablicama

 • Kreiranje tablice
 • Izmjene tablice
 • Umetanje Excelove tablice

Slike i posebni znakovi

 • Rad sa slikom

Naprednije mogućnosti

 • Pravopis i gramatika
 • Automatsko ispravljanje teksta
 • Kreiranje zaglavlja i podnožja
 • Tabulatori
 • Traženje i zamjena riječi

Pristup: 90 dana

Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: ne
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne