Tečajevi poslovnog jezika i jezika struke

Lokacije
Poliglot
Wenzelova 2
51000 Rijeka
Tel: 051/215-130
Fax: 051/320-342
Cilj tečaja je uporaba stranog jezika na radnom mjestu i u službenom ophođenju.

Tečaj je namjenjen svima s potrebom za poslovnim komuniciranjem na stranom jeziku.

Tečajevi se organiziraju za kandidate s određenim predznanjem ili za početnike. Organiziraju se i posebno prilagođeni tečajevi za određena područja kao što su turizam, trgovina, bankarstvo, zdravstvo ...

ZA POTREBE PODUZEĆA

Za djelatnike poduzeća koji ne mogu pohađati nastavu u Poliglotu, organizira se nastava u poduzećima. Vrijeme i dinamika održavanja nastave prilagođeni su mogućnostima i željama naručitelja. Ovisno o interesu kandidata, škola organizira nastavu za grupu polaznika ili individualnu nastavu radnim danima ili vikendo.

POSEBNOST NAŠIH TEČAJEVA

 • stručna i stalna poduka prilagođena predznanju, interesu i dobi
 • rad u malim grupama
 • svrsishodno opremljene učionice
 • izvorni audiomaterijal i videomaterijal
 • raspored nastave prilagođen obvezama polaznika

RAZINE

 • od početnih do naprednih koje slijede Zajednički europski referentni okvir za jezike
 • procjenu poznavanja stranog jezika možete napraviti i sami uz pomoć ljestvice za samoprocjenu.

INTENZITET TEČAJEVA: 2x2 sata tjedno
- tečajevi se mogu pohađati u zimskom i ljetnom semestru.

Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: da
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne