Poslovna ekonomija i financije

Lokacije
Visoka škola za poslovanje i upravljanje Baltazar Adam Krčelić
Vladimira Novaka 23
10290 Zaprešić
Tel: 01/3310-321
Program studija na ovoj Visokoj školi koncipiran je slično kao programi suvremenih europskih koledža.

Modularni program je ustrojen tako da se prve godine upisuje i izvodi zajednički programski modul i izborni predmeti budućeg usmjerenja, a druge i treće godine studenti upisuju odgovarajući modul usmjerenja koje su odabrali.

Opći i posebni ciljevi programa

Temeljni cilj programa je obrazovanje i osposobljavanje kadrova za poslovanje i operativni menadžment u svim strukturama gospodarstva, uslužnim , upravnim, kulturnim i drugim djelatnostima. Diplomanti se osposobljavaju za izvršavanje konkretnih poslova i zadaća interdisciplinarnim pristupom u duhu poduzetništva, s posebnim naglaskom na financijski aspekt poslovanja.

Posebni ciljevi programa su:

Putem predavanja, seminara, vježbi i praktičnog rada postići:

 • poznavanje operativnih procesa u poslovanju, organiziranju i menadžmentu
 • poznavanje normativne regulative poslovanja i rada
 • poznavanje upravljanja s ljudskim, materijalnim i financijskim resursima
 • osposobljenost za uporabu informacijske tehnologije
 • osposobljenost za praktičnu uporabu stručnih znanja, postupaka i poslovnih tehnika u odabranom području
 • usvajanje osnova za razvitak menadžerskih vještina

Stručni studij poslovanja i upravljanja

Trogodišnji stručni studij u svim usmjerenjima završava završnim ispitom, nakon kojeg se dobiva stručni naziv stručni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) uz naznaku struke, 180 ECTS bodova i dopunsku ispravu o studiju (diploma supplement).

Studij poslovne ekonomije i financija je stručni visokoškolski studij koji osposobljava studente za financijske poslove u poduzećima, bankama i upravi, te za opće ekonomske poslove s posebnim naglaskom na zadaće operativnog menadžmenta.

Stručni naziv usmjerenja: stručni/a prvostupnik/ca ekonomije (baccalaureus/baccalaurea)

U svim usmjerenjima tijekom studija posebno je naglašeno osposobljavanje za poslovanje i operativni menadžment, odnosno funkcioniranje u menadžerskim timovima različitih djelatnosti.

ECTS (European Credit Transfer System) bodovi (europski sustav prijenosa bodova) znači da svaki predmet u programu ima određeni broj bodova koji imaju određeno značenje u cijelom europskom visokoškolskom prostoru i sustavu zapošljavanja, tj. mogu se prenositi prilikom studiranja na drugim visokim učilištima u drugim državama.

Školarina

Visoka škola za poslovanje i upravljanje je privatna visoka škola koja se financira isključivo iz vlastitih sredstava (školarina).

Svi studenti stručnog studija plaćaju godišnju školarinu u iznosu 15.000,00 kuna, uz mogućnost plaćanja školarine u 6 rata.

Prilikom upisa uplaćuje se 1. rata školarine u iznosu 3.000,00 kn, a ostatak se uplaćuje u pet jednakih rata. Dinamika plaćanja rata školarine regulirana je ugovorom o školovanju kojeg potpisuje student prilikom upisa.

Studenti kojima troškove školovanja plaća poslodavac dužni su prilikom upisa priložiti potvrdu ili odluku o plaćanju studija od strane poslodavca, a uplata školarine vrši se jednokratno prema ispostavljenom računu.

U cijenu školarine uračunata je i osnovna literatura za svaki predmet.

Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: da
 • Certifikat: da
 • Uvjerenje: da
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne