Program osposobljavanja za vinare

Lokacije
Pučko otvoreno učilište Ante Babić - Umag
Trgovačka 6
52470 Umag
Tel: 052 720 370
Ravnatelj: 052 741 764
Tajništvo: 052 741 116
Fax: 052 720 371
Cilj programa je osposobiti polaznike za obavljanje osnovnih poslova u vinogradarstvu i vinarstvu. Nakon završenog programa osposobljavanja polaznici će biti osposobljeni za obavljanje poslova vezanih za uzgoj vinograda, preradu vinove loze, proizvodnju vina, te za nastupanje i djelovanje na tržištu, u smislu plasmana proizvoda grožđa i vina, te konkurentnosti na tržištu rada, posebice u cilju samozapošljavanja.

CILJ

Cilj programa je osposobiti polaznike za obavljanje osnovnih poslova u vinogradarstvu i vinarstvu. Nakon završenog programa osposobljavanja polaznici će biti osposobljeni za obavljanje poslova vezanih za uzgoj vinograda, preradu vinove loze, proizvodnju vina, te za nastupanje i djelovanje na tržištu, u smislu plasmana proizvoda grožđa i vina, te konkurentnosti na tržištu rada, posebice u cilju samozapošljavanja.

Program je sukladan Zakonu o vinu (NN 96/03) i Pravilniku o minimalnim tehničko tehnološkim uvjetima za proizvodnju vina i voćnih vina te prodaju vina i drugih proizvoda od grožđa i vina (NN 102/04, 91/05, 73/07, 8/08) čime su definirani uvjeti kojima mora raspolagati svaki proizvođač takvih proizvoda.

TRAJANJE OBRAZOVANJA

140 sati.

UVJETI ZA UPIS

U obrazovni program mogu se upisati svi pristupnici koji su završili osnovnoškolsko ili srednjoškolsko obrazovanje.

UPISNA DOKUMENTACIJA

Domovnica, rodni list, svjedodžba o završenoj OŠ ili drugoj školi.

METODE RADA

Usmeno izlaganje, demonstracije i praktični rad.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE

Nastava se izvodi redovitom nastavom, sukladno izvedbenom planu i programu. Praktični rad održava se vinogradima i vinskim podrumima podrumima.

NAČIN PROVJERE ZNANJA

Polaznici polažu završnu provjeru osposobljenosti koja obuhvaća provjeru sadržaja iz svih nastavnih cjelina.

NAKON POLOŽENE ZAVRŠNE PROVJERE ZNANJA

Polaznici dobivaju Uvjerenje o osposobljenosti koju mogu upisati u radnu knjižicu.

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: da
  • Certifikat: da
  • Uvjerenje: da
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne