Brzi tečaj za barmena

Lokacije
Udruga konobara i barmena Hrvatske
Antuna Mihića 6/1
51000 Rijeka
Tel: 051/320-633
Fax: 051/320-634
Brzi tečaj barmena uključuje veliki dio škole za barmene, ali se bazira na pripremi radnog mjesta za rad.

Cilj:
Cilj ovog tečaja je konobara sa širokim predznanjem i iskustvom pripremiti da bude brzo spreman odraditi sezonu.

Sadržaj programa:
Sadržaj je isti kao u Školi za barmene, ali je sažet i malo manje opširan.

Predznanje:
Obavezno za ovaj brzi tečaj i već navedeno iskustvo u rad u baru.

Stručno uvjerenje:
Diploma o završenom tečaju kao i u školi za barmene.

Mjesto održavanja:
Po potrebi. (Cijela Hrvatska)

Trajanje:
Minimalno 30 školskih sati.

Cijena:
Ovisna o trajanju i uvjetima za tečaj.

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: da
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne