Dizajner interijera

Lokacije
Pučko otvoreno učilište Profokus
Gundulićeva 34
10000 Zagreb
Tel: 01/4856-386, 01/4856-387
Fax: 01/4856-387
Dizajner interijera stručnjak je koji će tijekom obrazovnog procesa naučiti prilagoditi prostor željenim uvjetima klijenta u okviru zadanoga budžeta, bilo da je riječ o životnom ili poslovnom prostoru.

Da bi netko postao uspješan dizajner interijera mora biti u mogućnosti odabrati dizajnerski stil, odgovorno raspolagati zadanim budžetom, biti otvoren prema novim idejama, uspješno komunicirati, kvalitetno i brzo izvesti zamišljeno. Mnogo elemenata potrebno je objediniti u tako organiziranu i ugodnu cjelinu kao što je lijepo dizajniran prostor. Sposobnost vođenja takva procesa umijeće je dizajnera, pri čemu do izražaja dolaze njegove estetske sposobnosti koje mahom određuju uspjeh projekta u vizualnom smislu.

POŽELJNE OSOBINE

Dizajneri interijera moraju biti kreativni i imati razvijenu sposobnost estetske prosudbe. Uz to je važno da imaju smisla za rješavanje tehničkih problema i prostornih odnosa. Važno je da su precizni u radu, spretnih ruku i prstiju te normalna vida. Poželjno je dobro crtati kako bi jasno mogli prikazati raznovrsne prostorne odnose. Neprijeporna je prednost umijeće suradnje s ljudima, što podrazumijeva komunikativnost. Do statusa uspješna dizajnera dolazi se napornim radom i odricanjem.

GDJE RADE DIZAJNERI INTERIJERA?

 • u dizajnerskim studijima,
 • u tvrtkama koje proizvode ili prodaju namještaj,
 • u časopisima za nekretnine kao savjetnici.

PROGRAM S UPISOM U RADNU KNJIŽICU:

Program je odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. Nakon završetka obrazovnog ciklusa izdaje se uvjerenje s pravom javnosti, a polaznicima se stručno zanimanje upisuje u radnu knjižicu.

TRAJANJE PROGRAMA:
Dva semestra (jedna školska godina).

ODRŽAVANJE NASTAVE:
Dva puta tjedno prema rasporedu.

PROGRAM:

Poznavanje materijala i boja
Polaznici uče o simbolici boja u odnosu na prostor i okoliš. Savladavaju tehnike crtanja, umijeća komponiranja boja (kolaž) i materijala prema zadanom prostoru, potrebi i namjeni.

Projektiranje interijera
Polaznici usvajaju znanja izrade idejnog i izvedbenog projekta za uređenje interijera.

Tehnologija izvedbe interijerskih radova
Polaznici stječu umijeća unutrašnjeg opremanja stambenih i poslovnih prostora te usavršavaju tehnike samostalnog i inovativnog usklađivanja funkcije prostora.

GLAVNA MENTORICA:
Jasna Milošević Mjeda, dipl.inž.arh.

POSEBNOSTI PROGRAMA:
Učilište Profokus steklo je reputaciju ustanove koja polaznicima organizira predavanja iz specifičnih područja kao što su stilski namještaj, rasvjeta, tekstil u interijeru, ugradbeni ormari, pregradne stijene, i slično.

KAKO SE UPISATI:
Nakon informativnog razgovora u Učilištu potpisuje se ugovor o obrazovanju.

UVJET UPISA:
Završena srednja škola.

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS:

 • svjedodžba o završnom ispitu/maturi,
 • potvrda o državljanstvu - domovnica,
 • rodni list.

Predaju se kopije, a originali se donose na uvid.

POLAGANJE ISPITA:
Provjere znanja nakon prvog semestra.

ZAVRŠNI ISPIT:
Nakon odslušanog programa polaže se završni ispit u pisanom i praktičnom obliku.

DIPLOMSKI RAD:
Nakon završenog i odslušanog programa izrađuje se diplomski rad određene teme, što je uvjet za polaganje završnog ispita. To je završna mapa - prezentacija projekta nekog prostora prema odabiru polaznika u suradnji s mentorom.

PLAĆANJE:
Mogućnost plaćanja u mjesečnim obrocima tijekom školovanja.

Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: da
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: da
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne