Financije za nefinancijaše

Lokacije
EducaMix d.o.o.
23000 Zadar
51000 Rijeka
Tel: 051/511-100, 091/1511-100, 098/797-179
Fax: 051/511-101
31000 Osijek
10000 Zagreb
Tel: 01/3883-114, 091/3883-114
Fax: 01/3883-115
Ovaj trening je koristan svima koji donose poslovne odluke koje direktno ili indirektno utječu na dugoročnu ili kratkoročnu likvidnost poslovanja kompanije (Zagreb: VMD Poslovni centar, 11. i 12. svibnja 2011.)

Trener: Ljubomir Jovanović

Trening je namijenjen:

 • top menadžerima
 • nefinancijskim menadžerima koji trebaju razumjeti osnove financijskih principa i izvještavanja
 • svima koji žele naučiti kako mjeriti rezultate poslovnih odluka
 • početnicima u financijaa koji želi steči uvid u cjelinu financija i uočiti razlike između financija, kontrolinga i računovodstva

Kratki sadržaj treninga:

 • uvod u računovodstvo i financije
 • financijsko i upravljačko računovodstvo
 • računovodstvena ili bilancna ravnoteža
 • poslovne promjene
 • bilanca toka gotovine, bilanca uspjeha, bilanca stanja
 • sredstva – imovina, osnovna, obrtna
 • obaveze – kratkoročne, dugoročne
 • dvojno knjigovodstvo
 • princip vremenskog razgraničenja
 • amortizacija i metode obračuna amortizacije
 • trgovina i nabavna vrijednost prodane robe
 • upravljanje obrtnim kapitalom
 • operativni ciklus gotovine
 • financijski pokazatelji (stopa bruto marže, koeficijent obrta zaliha, stopa prinosa na zalihe, pokazatelj duga, pokazatelji likvidnosti, period naplate potraživanja, period plaćanja dobavljačima, profitna stopa, koeficijent obrta imovine, pokazatelji rentabilnosti…)
 • “du pont” model rentabilnosti
 • analiza bilance
 • primjena principa “20:80”
 • metode vođenja zaliha (fifo, lifo, prosječne cijene)
 • tokovi gotovine i indirektna metoda određivanja neto priljeva gotovine
 • analiza rentabilnosti, krive rentabilnosti
 • obračun proizvodnje
 • financijsko planiranje
 • pripremanje operativnog budžeta (business plana)
 • financiranje poslovanja
 • leasing
 • upravljanje potraživanjima, factoring
 • uvođenje sustava odgovornosti u kompaniju
 • sustav odgovornosti za prihode i rashode kod profitnih, uslužnih i troškovnih centara

Metode rada:

 • predavanje
 • vježbe kroz case study
 • simulacije
 • grupni rad
 • diskusija
 • razmjena znanja i iskustva

Kotizacija: 2.590,00 KN + PDV

U iznos kotizacije uključeno je: trening (16 šk. sati), svi potrebni materijali za praćenje treninga, uvjerenje o pohađanju treninga, 2 x ručak (piće nije uključeno), coffee breakovi.

 

Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: da
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne