Engleski individualni tečaj Coaching, 1 na 1, za menadžere

Lokacije
Linguae d.o.o.
Radićeva 4
51000 Rijeka
Tel: 051/431-946
Fax: 051/431-946
Cvetkov trg 1
51000 Rijeka
Tečaj poslovnog engleskog za manadžere

Engleski ubrzani tečajevi:

Engleski, Vještine "preživljavanja" (A2, B1)

Ako ste učili engleski ali ga niste dugo koristili i ne osjećate se ugodno kada trebate govoriti sa strancima, ovaj će vam tečaj konverzacije omogućiti da osvježite znanje, nadogradite vokabular, puno pričate u paru i u grupi o stvarima koje su vama važne.

Engleski Početni (A1, A2)

Brzo i učinkovito savladavanje osnovnih komunikacijskih vještina, razgovor u restoranu, na ulici, telefoniranje, na putovanju.

Engleski za turizam (A2, B1)

 • namjenjen je svim turističkim djelatnicima (agencije, restorani, hoteli, privatni smještaj...)
 • stručna obrada i simulacija mogućih situacija u kojima se nalaze radnici u turizmu
 • nadogradnja vokabulara i jezičnih vještina

Business English (B1, B2)

 • razvijanje vještina potrebnih u svakodnevnoj komunikaciji sa poslovnim partnerima (vođenje sastanaka, prezentacijske vještine, pregovaranje i neformalni razgovor sa poslovnim partnerima, telefonski razgovori)

Engleski individualni "Tailor made" tečajevi

 • program krojen prema individualnim potrebama svakog pojedinog polaznika
Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: da
 • Uvjerenje: da
 • In-house: da
 • Svjedodžba: da
 • Diploma: da