Engleski za posao

Lokacije
Linguae d.o.o.
Radićeva 4
51000 Rijeka
Tel: 051/431-946
Fax: 051/431-946
Cvetkov trg 1
51000 Rijeka
Tečaj je namjenjen menadžerima.

Poslovna komunikacija podrazumijeva usvajanje vještina koje polaznici svakodnevno trebaju u svom poslu i u suradnji s poslovnim partnerima (razgovori, dogovori, telefoniranje, dopisi, prezentacije, sastanci i sl.).

Polaznici se u sklopu tečaja poslovnog jezika mogu pripremati i za tri razine međunarodno priznatih ispita Business English Certificate (BEC). Programi poduke mogu biti individualni i/ili grupni te se odvijaju u periodima i terminima koji su prilagođeni potrebama polaznika i/ili poduzeća.

Tečajeve održavamo u prostorijama tvrtki ili u našim učionicama, prema dogovoru.

Nudimo pomoć pri pisanju poslovnih dopisa, kao i individualizirane tečajeve za menadžere.

 

 

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: da
  • Uvjerenje: da
  • In-house: da
  • Svjedodžba: da
  • Diploma: da