Dadilja

Lokacije
Narodno učilište
Školjić 9
51000 Rijeka
Tel: 051/212-269, 051/212-289
Fax: 051/334-907, 051/334-987
Nastavne cjeline objedinjuju sadržaje svih razvojnih područja, koja su izuzetno važna za stimuliranje razvoja djeteta.

Osim neophodnih znanja, polaznicima će se osigurati aktivni oblici rada putem vježbi i praktične obuke, uz asistenciju mentora kako bi stekli potrebne kompetencije i konkretne vještine za samostalno obavljanje poslova dadilje.

 

Polaznici će osposobljavanjem za navedeni posao steći opća znanja i vještine koje se odnose na zadovoljavanje potreba djece od 6 mj. do navršene treće godine života

Program osposobljavanja za zanimanje dadilja uključuje područja:

 • Njege, prehrane i zdravstvene zaštita djeteta
 • Osnova psihosocijalnih obilježja djece dojenačke dobi - razvojne potrebe djece
 • odgoja u obitelji
 • Komunikacije s naglaskom na razvoj odnosa s djetetom i suradnju s roditeljima
 • Bazičnih znanja o djeci s posebnim potrebama
 • Praktične nastave

Po završetku programa polaznici će:

 • Ovladati vještinama potrebnim za pravilnu njegu, skrb i prehranu djece od 6 mjeseci do treće godine života
 • Ovladati vještinama za razvoj i podržavanje igre kao prirodnog načina učenja djeteta
 • Kreirati okruženje koje će biti poticajno za dijete
 • Ovladati znanjima i steći vještine pomoću kojih će doprinijeti djetetovom tjelesnom, spoznajnom i psihomotornom razvoju
 • Razviti vještine reagiranja u kriznim situacijama
 • Steći osnovne vještine pružanja prve pomoći

 

 

Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: da
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: da
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne