Gerontodomaćica

Lokacije
Narodno učilište
Školjić 9
51000 Rijeka
Tel: 051/212-269, 051/212-289
Fax: 051/334-907, 051/334-987
Program osposobljavanja za kvalitetnu skrb i njegu i pomoć u kući osobama starije životne dobi.

Po završetku programa osposobljavanja polaznik dobiva uvjerenje o osposobljenosti koje se upisuje u radnu knjižicu.

Uvjeti za upis u program: U program osposobljavanja za obavljanje poslova u zanimanju GERONTODOMAĆICA može se upisati osoba koja ima: završenu osnovnu školu, navršenih 18 godinaživota, uspješan rezultat psihologijskog testiranja, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj i psihofizičkoj sposobnosti za rad sa starijim osobama. , rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih), domovnicu.

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: da
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: da
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne