Vozač vozila u cestovnom prometu

Lokacije
Pučko otvoreno učilište Invictus
Dubečka 94
10000 Zagreb
Tel: 01/292-4027
Fax: 01/292-4029
Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu i PRAVILNIKOM O POČETNOJ I PERIODIČKOJ IZOBRAZBI VOZAČA propisana je obveza stjecanja početne kvalifikacije i redovitog osposobljavanja kroz obveznu periodičku izobrazbu vozača.

Rješenjem Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture od 24.04.2014. (klasa: UP/I-340-01/14-07/02, ur.br.: 530-05-1-2-14-2) PUČKO OTVORENO UČILIŠTE INVICTUS steklo je status CENTRA ZA OSPOSOBLJAVANJE i provođenje programa za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača.

Ovim se pravilnikom propisuje program i njegovo provođenje, uvjeti i način provjere znanja za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača određenih kategorija cestovnih vozila za prijevoz tereta i putnika.

1. POČETNE KVALIFIKACIJE
Stjecanje početnih kvalifikacija propisano je člankom 7. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, a stječu se:

 • provjerom znanja
 • ubrzanim stjecanjem početnih kvalifikacija
 • kroz srednjoškolsko obrazovanje za zanimanje vozač


Početnu kvalifikaciju vozača moraju imati:

1. Svi vozači koji upravljaju vozilom za koje je potrebna vozačka dozvola kategorije C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, I DE.

2. Vozači autotaksi vozila i vozači koji obavljaju javni prijevoz putnika vozilima za koje je potrebna vozačka dozvola B kategorije.

Od obveze stjecanja početne kvalifikacije izuzeti su:
a) vozači koji posjeduju vozačku dozvolu kategorija D1, D1E, D ili DE ili vozačku dozvolu koja se priznaje kao istovjetna, izdanu do 10. rujna 2008. godine,

b) vozači koji posjeduju vozačku dozvolu kategorije C1, C1E, C ili CE ili vozačku dozvolu koja se priznaje kao istovjetna, izdanu do 10. rujna 2009. godine,

c) vozači koji posjeduju svjedodžbu o stečenoj srednjoj stručnoj spremi u zanimanju vozač, izdanu
do 1. srpnja 2013.


2. PERIODIČKA IZOBRAZBA VOZAČA
Periodička izobrazba vozača sastoji se od obuke kojom se osobama koje imaju Svjedodžbu o stručnoj osposobljenosti (SSO) o početnim kvalifikacijama ili vozačima koji su oslobođeni obveze stjecanja početne kvalifikacije osigurava dopuna znanja potrebnih za njihov rad, posebno glede sigurnosti u cestovnom prometu i racionalizacije potrošnje goriva.
Po završetku obuke koja traje 35 sati, vozačima se izdaje Potvrda o provedenoj periodičkoj izobrazbi vozača.

S Potvrdom o provedenoj periodičkoj izobrazbi vozači u nadležnoj Policijskoj upravi upisuju kod Europske unije - Kod 95.

Periodičku izobrazbu moraju proći:
a) vozači koji posjeduju SSO o početnim kvalifikacijama svakih pet godina nakon izdavanja SSO o početnim kvalifikacijama,
b) vozači koji su oslobođeni obveze stjecanja početne kvalifikacije, vozači D1, D1E, D ili DE kategorija najkasnije do 10.9.2015 godine, vozači kategorija C1, C1E, C ili CE, najkasnije do 10.9. 2016. godine, te nakon toga roka svakih pet godina,
c) vozači koji posjeduju svjedodžbu o stečenoj srednjoj stručnoj spremi u zanimanju vozač, izdanu u periodu od 11. rujna 2009. do 1. srpnja 2013. godine, u roku pet godina od dana izdavanja svjedodžbe

Dokumentacija za upis:

 • Preslika osobne iskaznice
 • Preslika vozačke dozvole
 • Preslika svjedodžbe o stečenoj SSS u zanimanju vozač motornog vozila za vozače koji posjeduju svjedodžbu o stečenoj srednjoj stručnoj spremi u zanimanju vozač, izdanu do 1. srpnja 2013. godine.

Kod Europske unije – "Kod 95"

Dokazom stečene kvalifikacije za vozača, u skladu sa Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu, smatra se vozačka dozvola u kojoj je upisan kod Europske unije - "Kod 95".
Policijska uprava nadležna za izdavanje vozačke dozvole na temelju Svjedodžbe o stečenim početnim kvalifikacijama ili na temelju Potvrde o periodičkoj izobrazbi vozača izdaje novu vozačku dozvolu sa upisanim kodom Europske unije - "Kod 95".

 

Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: da
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne