Pučko otvoreno učilište Križevci

Pučko otvoreno učilište Križevci javna je ustanova za trajno obrazovanje i kulturu, čiji je osnivač Grad Križevci. Pod raznim imenima Ustanova postoji kontinuirano od 1945. godine. Iz ove ustanove proistekle su, danas samostalne i afirmirane ustanove, Glazbena škola “Albert Štriga”, Gradska knjižnica “Franjo Marković” i Gradski muzej Križevci, te radijska postaja Radio Križevci.

Danas Pučko otvoreno učilište Križevci ima sjedište u Hrvatskom domu, a za obavljanje djelatnosti raspolaže prostorima velike i podrumske dvorane Hrvatskoga doma, informatičkom učionicom, te Kinom ‘Kalnik’. Ustanova organizira i priređuje različite kulturne programe i programe javnog informiranja, te nudi različite programe trajne naobrazbe, programe s odobrenjem Ministarstva znanosti, prosvjete i športa, te tečajeve za slobodno vrijeme.

Pučko otvoreno učilište Križevci članica je Hrvatske zajednice pučkih otvorenih učilišta u Zagrebu, sudionica više ljetnih andragoških akademija i seminara za usavršavanje ravnatelja i voditelja obrazovnih programa, višestruko odlikovana i pohvaljivana za doprinos razvoju djelatnosti obrazovanja odraslih.

Tijekom zadnjih desetak godina, a posebno u procesu donošenja Zakona o pučkim otvorenim učilištima, te ostalih strukovnih zakona, sljedom kojih je iz Ustanove izdvojena kao samostalna ustanova Gradska knjižnica, te Gradski muzej, Ustanova posebno razvija djelatnost trajne naobrazbe, te pokreće informatičku školu, koja već sedam godina u ovom gradu nudi programe računalnog opismenjivanja, te napredne računarske programe obrazovanja. Istovremeno, ne zanemaruju se kulturni programi, te se nude kazališne predstave, koncerti, predavanja i predstavljanja. Organizacijom nekoliko značajnih manifestacija mladih Križevčana, Pučko otvoreno učilište okuplja 2000. organizacijsku jezgru koja će rezultirati osnivanjem Udruge mladih K.V.A.R.K., udruge koja i danas intenzivno na svojim programima surađuje s Učilištem. Kinoprikazivačka djelatnost je zadnjih godina bila u najmu privatnom poduzeću iz Zagreba, koje je medutim, pred sveopćom krizom kinoprikazivačke djelatnosti posustalo i odustalo od djelovanja u našem gradu. Trenutno se čine napori da se i ta djelatnost vrati u naš grad.

Ustanova je pokretač i izdavač dva broja Časopisa za književnost i kulturu SamotreS, organizator niza predavanja iz djelokruga ‘New Age’, pod nazivom Alternativna scena, pokretač koncertne sezone ‘Pianofortissimo’, u sklopu Ustanove počinje djelovati Dom Svetog Marka Križevčanina, Ustanova je organizator Mirovnih igara u Križevcima, te suradnik i domaćin niza događanja i redovnih priredbi drugih organizatora.

Razvojni napori Ustanove usmjereni su prvenstveno prema razvoju djelatnosti trajne naobrazbe, a posebno u aktivnijem uključivanju u javnu raspravu prilikom donošenja zakona koji regulira to područje. S tim u svezi već su zatražena odobrenja od Ministarstva za nove programe, obnavlja se informatička učionica, te se unapređuje standard nastave.

Neslužbeno obilježavajući 60-godišnjicu rada Ustanove pokrenuli smo 2005. godine web-stranicu kako bismo i na taj način u uvjetima novih tehnologija intenzivnije komunicirati s našim polaznicima, korisnicima usluga, te onima koji će sve to tek postati.