Zaštitar osoba i imovine

Lokacije
Pučko otvoreno učilište Zagreb
Ulica grada Vukovara 68
10000 Zagreb
Tel: 01/6003-000, 01/6003-001, 0800 321 321
Fax: 01/6003-002
Srednjoškolsko obrazovanje za zaštitara osoba i imovine.

Uvjet za pohađanje:
- završena najmanje osnovna škola
- stariji od 15 godina

Posebni uvjeti:
Polaznici upisani u program prekvalifikacije i doškolovanja prije polaganja završnog ispita moraju položiti razlikovne i dopunske ispite koje određuje Povjerenstvo Pučkog otvorenog učilišta Zagreb, a na osnovu priloženih dokumenata

Isprave potrebne za upis:
- svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi
- svjedodžbu (indeks) o prethodno završenom razredu srdnje škole ako se upisuje u program doškolovanja
- svjedodžbu (indeks) o završenoj srednjoj školi odnosno obrazovnom programu određene struke ako se upisuje u program prekvalifikacije
- rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih)
- domovnicu
- ispunjenu upisnicu s ugovorom

Nastavni predmeti

 • Hrvatski jezika
 • Strani jezik
 • Povijest
 • Politika i gospodarstvo
 • Tjelesna i zdravstvena kultura
 • Matematika
 • Osnove elektrostrojarstva
 • Računalstvo
 • Osnove sustava zaštite i sigurnosti
 • Psihologija i komuniciranje
 • Kriminalistika
 • Zaštita od požara
 • Naoružanje i nastava gađanja
 • Prva pomoć i zaštita na radu
 • Tehnologija zaštite osoba i imovine
 • Etika/vjeronauk
 • Praktična nastava zaštite
Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: da
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: da
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne