Aranžer cvijeća

Lokacije
Pučko otvoreno učilište Zagreb
Ulica grada Vukovara 68
10000 Zagreb
Tel: 01/6003-000, 01/6003-001, 0800 321 321
Fax: 01/6003-002
Osposobljavanje za poslove izrade cvijetnih aranžmana.

Uvjet za pohađanje:
završena osnovna škola

Isprave potrebne za upis:
- svjedodžbu o završenom stupnju obrazovanja
- rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih)
- domovnicu

Sadržaj:

 • Nabavka i njega biljnog materijala
 • Načini slaganja cvijeća
 • Kombiniranje boja
 • Izrada buketa, aranžmana, vijenaca
 • Stručna praksa
Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: da
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: da
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne