Individualni intenzivni tečaj općeg poslovnog jezika

Lokacije
HalPet poslovna komunikacija d.o.o.
Iločka 1
10000 Zagreb
Tel: 01/3095-222, 01/3094-668
Fax: 01/3095-329
Eugena Kumičića 10
10000 Zagreb
Tel: 01/3095-222, 01/3094-668
Fax: 01/3095-329
Cilj ovog tečaja je u usavršavanje znanja stranog jezika i poslovnih komunikacijskih vještina za ciljana područja u skladu sa specifičnim potrebama polaznika i u što kraćem vremenskom roku.

Ciljana skupina: Poslovni ljudi i građani koji imaju potrebu u kratkom roku izvrsno ovladati znanjem specifičnog jezika određenog područja.

Kako se provodi program: Na temelju analize potreba polaznika kreiraju se programi u skladu sa specifičnim potrebama polaznika. Nastava se odvija prema materijalima kreiranim isključivo za tog polaznika, prema njegovim potrebama (osvježenje znanja stranog jezika, zaostatak s gradivom grupne nastave, pripreme za važne poslovne situacije...). Nastava je prilagođena vremenskim okvirima unutar kojih polaznik mora ovlAdati željenim područjem.

Napomena: Individualni intenzivni tečaj organiziraju se tijekom cijele godine

HalPet stupnjevi standardiziranih tečajeva općeg poslovnog jezika i ekvivalenti prema EU Jezičnoj mapi. 

HalPet stupanj

Stupnjevi prema EU jezičnoj mapi

Temeljni 1 (T1) A1 pripremni
Temeljni 2 (T2) A1-1
Temeljni 3 (T3) A1-2

Može razumjeti i koristiti poznate svakodnevne izraze i vrlo jednostavne fraze koje se odnose na zadovoljavanje konkretnih potreba. Može predstaviti sebe i druge te postavljati i odgovarati na pitanja o sebi i drugima, kao npr. o tome gdje živi, o osobama koje poznaje i o stvarima koje posjeduje. Može voditi jednostavan razgovor pod uvjetom da sugovornik govori polako i razgovjetno te da je spreman pomoći.

Temeljni 4 (T4) A2-1
Temeljni 5 (T5) A2-2

Može razumjeti izolirane rečenice i često korištene riječi iz područja od neposrednog osobnog interesa (npr. jednostavne podatke o sebi i obitelji, informacije vezane za kupovanje, neposrednu, okolinu, posao). Može komunicirati u jednostavnim i uobičajenim situacijama koje zahtijevaju jednostavnu i neposrednu razmjenu informacija o poznatim temama i aktivnostima. Može jednostavno opisati aspekte svog obrazovanja, neposrednu okolinu te sadržaje iz područja zadovoljavanja neposrednih potreba.

Srednji 1 (S1) B1-1
Srednji 2 (S2) B1-2

Može razumjeti glavne misli jasnog, standardnog razgovora na poznate teme s kojima se redovito susreće na poslu, u školi, u slobodno vrijeme, itd. Može se snalaziti u većini situacija koje se mogu pojaviti tijekom putovanja kroz područje na kojem se taj jezik govori. Može proizvesti jednostavan vezani tekst na poznatu temu ili temu od osobnog interesa. Može opisati doživljaje i događaje, svoje snove, nade i težnje te ukratko obrazložiti i objasniti svoja stajališta i planove.

Srednji 3 (S3) B1-3
Srednji 4 (S4) B1-4

Može razumjeti glavne misli složenog teksta o konkretnim i apstraktnim temama, uključujući tehničke rasprave iz svog stručnog područja. Može komunicirati dovoljno točno i neusiljeno, što omogućuje normalnu interakciju s izvornim govornikom bez napora s ijedne strane. Može proizvesti jasan, detaljan tekst o velikom broju tema te objasniti svoja stajališta o nekoj aktualnoj temi navodeći prednosti i nedostatke različitih opcija.

Napredni 1 (N1) B2-1
Napredni 2 (N2) B2-2
Napredni 3 (N3) B2-3
Napredni 4 (N4) B2-4

Može razumjeti složene, duže tekstove iz različitih područja i prepoznati implicitna značenja. Može se izražavati tečno i neusiljeno bez jako očitog traženja odgovarajućih izraza. Može fleksibilno i učinkovito koristiti jezik u društvenim, akademskim i poslovnim situacijama. Može proizvesti jasan, dobro strukturiran i detaljni tekst pokazujući da se uspješno služi jezičnim obrascima, konektorima i kohezivnim sredstvima.

Konverzacijski (K)

 C1 

Može bez poteškoća razumjeti gotovo sve što čuje ili pročita. Može sažeti informaciju iz različitih usmenih ili pisanih izvora, suvislo i jasno prenoseći argumente i činjenice. Može se izražavati neusiljeno, vrlo tečno i precizno te razlikovati i finije nijanse značenja čak i u složenijim situacijama.

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: da
  • Uvjerenje: da
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne